Adolescents’ Opinions and Thoughts About Consanguineous Marriages: A Turkey Sample

MAKALE

Adolescents’ Opinions and Thoughts About Consanguineous Marriages: A Turkey Sample

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
105-112
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Giriş: Akraba evliliği, eşler arasında aynı atadan gelme durumu olup aralarında kan bağı bulunmasını ifade etmektedir. Genel olarak: anne veya babalarından biri kardeş olan bir çiftin yaptığı birinci derece akraba evliliği (kuzen evlilikleri); büyükanne veya büyükbabalarından biri kardeş olan çiftlerin yaptığı ikinci derece akraba evliği olarak iki şekilde incelenmektedir. Kan bağını esas alan bu evlilikler sonucunda; sakat doğumlar, genetik yapıyı bozan patolojiler, bebek ölüm hızında artış, talasemi, perinatal ölüm hızında artış, doğumsal kalp hastalığı, spontan abortus, serebral palsi prevalansında artış, Akdeniz ateşi, 5 yaş altı ölümler, meydana gelmekte özürlü çocuk doğma riski iki kat fazla olmaktadır. Amaç: Bu araştırmanın amacı; geleceğin aile kurumunu ve yapısını oluşturacak adölesan nüfusun, akraba evliliklerine yönelik görüş ve yaklaşımlarının belirlenmesi yoluyla gereksinimlerinin saptanmasıdır. Metod: Kesitsel türdeki araştırma 12 Mart 2015- 15 Şubat 2016 tarihleri arasında Konya ilinde 4 lise, Ankara ilinde 3 lise olmak üzere 7 lisedeki 2073 öğrenciyle yapılmıştır. Bulgular: Annesi ve babası arasında akraba evliliği bulunan adölesanların oranı %12,1’dir. Akrabası arasında akraba evliliği bulunanların oranı %50,8’dir. Ailesinde veya akrabasında akraba evliliği yapanlarda sağlık problemi oluşanların çoğunluğunu fiziksel engellilik oluşturmaktadır. Akraba evliliğine tamamen karşı olan adölesanların oranı %36,3’tür. Akraba evliliğinin kaynağı olarak çoğunlukla (%56,3) aileleri baskısı/isteği gösterilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Araştırma bulgularımızda geleceğin aile birimini oluşturacak adölesan grubun akraba evliliklerine karşı kesin bir görüş sunmaması, gençlerde farkındalık ve bilincin yeterince oluşturulamadığını düşündürmektedir. Araştırma bulgularımızda akraba evliliğine yönelik bilgilerin çoğunlukla okul derslerinden öğrenildiği düşünüldüğünde okullardaki eğitim müfredatının adölesanları bilinçlendirmede değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğu söylenebilir. Akraba evliliğine yönelik adölesan grubu bilinçlendirme çabalarının, ülke geneline yayılan okul ve toplum eğitimleriyle sağlanması önerilmektedir. Ailelerin çocuklarının evlilikleri konusundaki baskın tutumları göz önünde bulundurulduğunda, bu eğitimlerde anne-babaların kapsama alınması ve evlilik yapmış bireylere genetik danışmanlık hizmetlerinin sunulması önerilmektedir. Adölesanların gerekli bilgiye çoğunlukla okul derslerinden erişmesi bakımından Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya gereken hassasiyeti göstermesi önemlidir.

Özpulat, Funda - Kabasakal, Esma - Baş, Melike Taşdelen, Adolescents’ Opinions and Thoughts About Consanguineous Marriages: A Turkey Sample, Journal of Human Sciences, Sakarya, 1, 2017, 105-112, pdf.