Suça Sürüklenen Çocukların Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi

TEZ

Suça Sürüklenen Çocukların Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
482238
Sayfa Sayısı
140
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı suça sürüklenen çocukların ruhsal işleyişlerinin sembolizasyon kapasiteleri açısından projektif testler aracılığı ile değerlendirilmesidir. Çalışmanın araştırma grubu hırsızlık suçuna sürüklenen ve Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan, 14-17 yaş aralığındaki 32 erkek ergenden oluşmaktadır. Kontrol grubu ise herhangi bir suça sürüklenmemiş, psikiyatrik bir başvurusu bulunmayan, araştırma grubu ile yaş ve sosyoekonomik özellikleri bakımından eşleştirilmiş 14-17 yaş arası 32 erkek ergenden oluşmaktadır. Katılımcılar ile demografik bilgi formu doldurulmuş, psikanalitik yönelimli öngörüşme yapılmış ve ardından katılımcılara Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) uygulanmıştır. Her iki grup tasarım oluşturma ve düşlem kurma kapasiteleri, dürtüleri ve duygulanımları sembolize etme, dürtüsellik düzeyi ve eyleme geçiş sorunsalı açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz ve içerik analizi sonucunda, erken dönem anne-bebek ilişkisindeki örselenmeler nedeniyle suça sürüklenen çocukların sembolizasyon kapasitelerinin yetersiz olduğu, dürtüleri ve duygulanımları tasarımlara bağlayarak işleyebilmekte güçlükler yaşadıkları saptanmıştır. Bununla birlikte içerik analizinde simgeleştirmenin karşıtı olarak dürtüsel patlama ve eyleme geçişe yönelik bulguların ön plana çıktığı görülmüştür.

Demir, Aysel, Suça Sürüklenen Çocukların Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.