Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanım Durumları

TEZ

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanım Durumları

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
466445
Sayfa Sayısı
92
Tez Türü
Uzmanlık
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Madde bağımlılığı, Türkiye'de ve Dünya'da artış gösteren bir sorundur. Madde bağımlılarının sayısı giderek artmakta ve yaş ortalamaları da düşmektedir. Madde kullanımının yaygınlığını ruhsal ve toplumsal etkenler, kentleşme, sanayileşme, göç etkilemektedir. Bu çalışmada bağımlılık yapıcı madde kullanımını etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızın evrenini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan 1038 öğrenci oluşturmuş olup, örneklem seçimi yapılmadan tüm evrene ulaşılması hedeflenmiştir, öğrencilerin 822'ine (%79,1) ulaşılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, çalışmaya katılan kadınlarda ve erkeklerde sigara içme oranları yüksek saptanmıştır. Tek başına kalanlarda, erkek cinsiyette, anne öğrenim düzeyi yüksekliği, bitirilen okul türü, birlikte yaşadığı kişi, öğrencinin aylık geliri, dönem kaybı olanlarda, yakın arkadaşları sigara içenlerde, sigara içme düzeyi istatiksel açıdan da anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu değişkenler çoklu analizle değerlendirildiğinde ise yakın arkadaşlarının sigara içmesi ve erkek cinsiyet sigara içme sıklığını bağımsız olarak arttırdığı bulunmuştur. Aynı zamanda sigara içen öğrencilerde, diğer bağımlılık yapıcı madde kullanım oranları da yüksek bulunmuştur. Geleceğin doktorları olacak olan tıp fakültesi öğrencilerine, bağımlılık yapıcı madde kullanımının zararları, yol açabileceği hastalıklar, topluma verdiği zararlar ve bu alışkanlıktan kurtulma yöntemleri konusunda yeterli bilgi, donanım kazandırmanın gerekliliği açıktır.

Mavili, Salih, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanım Durumları, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017, Uzmanlık, pdf.