"Suç ve Çocuk" Temalı Akademik Çalışmaların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Değerlendirilmesi (1923-2016)

TEZ

"Suç ve Çocuk" Temalı Akademik Çalışmaların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Değerlendirilmesi (1923-2016)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
484790
Sayfa Sayısı
306
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı, "çocuk ve suç" alanına ilgisi olan ve bu alanda çalışma yapan herkes için kapsayıcı bir literatür ve değerlendirme sunmaktır. Bu amaç çerçevesinde üniversite kütüphanelerinde, internet veri tabanlarında ve ilgili alanda görev yapan akademisyenlerin eserlerinde yer alan makale, tez ve kitap çalışmaları ve kaynakçaları araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. 1923-2016 yılları arasında Türkiye'de ortaya konulmuş olan akademik çalışmaların derlenmesi amacıyla literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen künyeler belirlenen on bir (11) temaya ayrılarak tasnif işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular konu, yıl, yazar ve tür bakımından nitel ve nicel anlamda değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırma sonunda "çocuk ve suç" alanında yapılmış 699 makale, 342 tez ve 163 kitap çalışmasına ulaşılmış ve elde ettiğimiz veriler grafiklerle açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda, ilgili konu bağlamında çalışmalar yürüten araştırmacı, uygulayıcı ve öğrencilere yönelik tespit ve görüşler sunulmuştur.

Acar, Burak, "Suç ve Çocuk" Temalı Akademik Çalışmaların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Değerlendirilmesi (1923-2016), İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.