Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında siber zorbalık davranışlarının araştırılması

TEZ

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında siber zorbalık davranışlarının araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
481271
Sayfa Sayısı
73
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Siber zorbalık günümüz internet ortamında sıklıkla karşılaşılan olumsuz durumlardan biridir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında siber zorbalığa maruz kalma durumları araştırılmıştır. Siber zorbalığa maruz kalma durumunun öğrencilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, akıllı telefon kullanma durumlarına, internet ve sosyal medya kulanım yıllarına, günlük internet ve sosyal medya kullanım saatlerine göre değişip değişmediğini anlamak için "Siber Zorbalığa Maruz Kalma Ölçeği" geliştirilmiştir. 2015-2016 eğitim öğretim yılı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez ve ilçelerinde eğitim gören 1237 üniversite öğrencisine (N=628 Kadın, N=609 Erkek) 21 sorudan oluşan ölçek uygulanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde siber zorbalığa maruz kalma durumunun sadece cinsiyete göre farklılık gösterdiği anlaşılmıştır ancak diğer durumlar için değişkenlik gözlemlenmemiştir. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkek öğrencilerin daha çok siber zorbalığa maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Koçak, Çilem, Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında siber zorbalık davranışlarının araştırılması , Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans.