Suça Sürüklenen Çocukların Muhakemesi

TEZ

Suça Sürüklenen Çocukların Muhakemesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
461979
Sayfa Sayısı
146
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi (BMÇHS) onaylayarak çocuğa önem ve öncelik vermeyi taahhüt eden devletlerin, bir yandan sözleşmenin 40. maddesi doğrultusunda, diğer yandan diğer insan hakları standartlarına göre kanunla ihtilaf halinde olan çocuklarla ilgili özel yükümlülükleri bulunur. Türkiye'de BMÇHS'yı onaylayan ülkeler arasındadır. Bu tez çalışmasında da, Türk ceza yargılamasında çocukların yargılanması ve yargılama sırasında çocuğun haklarını incelemeye çalıştık. Konuyu ele alırken öncelikle milletler arası belgeler, kanunlar ve literatürdeki çocuk kavramını inceleyerek yaş küçüklüğünün ceza ehliyetine etkisi üzerinde durduk. Bununla birlikte Türkiye'de ki mevcut durumun ortaya konulması amacıyla ülkemizde suça sürüklenen çocuklara ilişkin adalet sistemini düzenleyen kurallar ve bu kurallara göre oluşturulan kurumlar ana hatlarıyla incelenmiştir. Bu çerçevede ortaya çıkan tartışmalar ve düzenlemelerdeki sorunlar çalışmamızda ifade edilecektir.

Özmenli, Fatma Gökçen, Suça Sürüklenen Çocukların Muhakemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.