Bir Toplumsal Hareket Olarak Akıncılar: Türkiye'de İslamcı Öznenin Kurulumu ve Eylemi

TEZ

Bir Toplumsal Hareket Olarak Akıncılar: Türkiye'de İslamcı Öznenin Kurulumu ve Eylemi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
475528
Sayfa Sayısı
383
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu tez 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi bir toplumsal-siyasal hareket olarak akıncılar hareketini ele almaktadır. Bu tezde 1976-80 arasında İslamcı gençlik hareketinin Milli Selamet Partisi'nin yanında ve siyasi sistem, sosyalist ve milliyetçi gençlik hareketleri karşısında bir siyasi özne olduğu ve buna bağlı olarak bir faillik oluşturduğu hipotezi araştırılacaktır. İslamcı gençlik hareketinin örgütsel, ideolojik ve siyasi oluşumları özneleşmenin boyutları ve unsurları olarak incelenecektir. Türkiye'de İslamcı toplumsal hareketin siyasi gelişimi düz bir hat üzerinde değil çeşitli kırılmalarla gerçekleşmiştir. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950 sonrasında belirli bir toplumsal-kültürel birikime kavuşan hareket 1969-70 yıllarında MTTB'nin İslamcılar tarafında elde edilmesine ve Milli Nizam Partisi'nin kurulmasına sebebiyet verecekti. 1976 sonrasında gençlik hareketlerinin gittikçe ideolojik çizgilerde yapılandığı bir ortamda akıncılar hareketi İslamcı hareketin gençlik teşkilatı olarak örgütlenecekti. 1979 Şubat ayında gerçekleşen İran Devrimi gençlik hareketi açısından yeni imkan ve sorumlulukların ortaya çıkacağı bir 'olay' niteliği taşıyacaktı.

Zengin, Ertuğrul, Bir Toplumsal Hareket Olarak Akıncılar: Türkiye'de İslamcı Öznenin Kurulumu ve Eylemi, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Doktora, pdf.