Tüm Makaleler

Toplam 12140 makale bulundu.

Bu sayfada 51 - 75 arası gösteriliyor.
Makale Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Üniversite Öğrencilerinin 15 Temmuz Algısında Medyanın Rolü: Bir Bilişsel Uyum (suzluk) Örneği Mustafa Sami Mencet 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi İsmail Acun, Cemil Yücel, Cüneyt Belenkuyu, Serap Keleş 2017
Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği Ferit Karakoyun 2017
Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Yunus Yılmaz, Mehmet Tunce 2017
Giresun Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Mustafa Cin, Güven Özdem, Oğuz Serdar Kesicioğlu, Mehmet Alver, Şerif Ali Değirmençay, Şenol Sancak 2017
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dine Bakışı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Firdevs Çalışkan, Ali Coşkun 2017
Yaşam Stillerinin Girişimcilik Üzerine Yordama Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Şaban Höl, Kürşat Tutar, Hamza Kandemir 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Şenay Duygu Kılıç, Birol Alver 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sanal Kaytarma Davranışları ve Bu Davranışların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ampirik Bir Araştırma Zeliha Seçkin, Gökhan Kerse 2017
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayfer Kadakal, Birol Alver 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi Umut Davut Başoğlu, Şenol Yanar 2017
SİLİNECEK KONU DIŞI Stresle Başa Çıkma Tarzları İle Duygusal Emek İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği Fazıl Kaya, Salih Yıldız, Ozan Atsız, Sabina Aghayeva 2017
Ortak Zorunlu Derslerin Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Murat Korkmaz, Ayhan Doğan, Cevdet Coşkun Aydın, Mehmet Doğruluk 2017
Üniversite Öğrencilerinde Düzenli Kahvaltı Tüketimi ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki Neslihan Çelik, Zeynep Caferoğlu, Selçuk Korkmaz 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sınıf Ortamında Yabancı Dil Konuşma Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma Bilal Duman, Güldehan Neşe Göral, Hilal Bilgin 2017
Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açılarının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi Abdullah Eren, Muhammet Dursun Kaya 2017
Yabancı Dil Öğreniminde Öz Düzenlemeli Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Zeliha Zühal Güven 2017
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifli İyi-Oluş Düzeyleri: Kümeleme Analizi İncelemesi Ercan Kocayörük, Emin Altıntaş, Omer Faruk Simsek, İhsan Bozanoğlu, Bekir Çelik 2017
Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ile Fiziksel Aktivite, Denge ve Destekleyici Faktörler Arasındaki İlişki Ferruh Taşpınar, Gülce Kallem Seyyar, Gamze Kurt, Eda Özge Okur, Emrah Afşar, İsmail Saraçoğlu, Betül Taşpınar 2017
Üniversite Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Yusuf Çelik, Ahmet Üstün 2017
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerini Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi(Burdur İli Örneği) Cansu Cansız, Mehmet Ali Çakır 2017
Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Ünıversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları Üzerine Etkisi Ayşegül Özcan, Nimet Karataş, E.Ümit Seviğ 2017
Öğrenci Üniversite İmaj Ölçeği Gizem Şebnem Beydoğan, Hacı Ömer Beydoğan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Bireysel Yaratıcılıkları Üzerine Etkileri: Gaziantep İlinde Bir Araştırma Fatma Arslan, Özlem Yaşar Uğurlu 2017
SİLİNECEK/İLGİSİZ Üniversitelerin “Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezleri”nin Rolü ve Önemi Reyhan Ayşen Wolff, Zeynep Dilara Durmaz, Onur Çataltepe 2017

Sayfalar