Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifli İyi-Oluş Düzeyleri: Kümeleme Analizi İncelemesi

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifli İyi-Oluş Düzeyleri: Kümeleme Analizi İncelemesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Yıl
Sayfa Aralığı
1–14
Tam Metin (PDF)

Kocayörük, Ercan - Altıntaş, Emin - Simsek, Omer Faruk - Bozanoğlu, İhsan - Çelik, Bekir, Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifli İyi-Oluş Düzeyleri: Kümeleme Analizi İncelemesi, Hacettepe University Journal of Education, 2017, 1–14, pdf.