Tüm Makaleler

Toplam 12140 makale bulundu.

Bu sayfada 26 - 50 arası gösteriliyor.
Makale Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri M. Burak Gönültaş, Görkem Kelebek 2017
Ekolojik Sistem Yaklaşımı Üzerine Bir Olgu Sunumu: Suça Sürüklenen Çocuk ve Ailesiyle Çalışma Uzman Deniz Yılmaz 2017
Ebeveyn Ayrılığının Çocukların Suça Sürüklenmesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Mehmet Sağlam, Mehmet Kıvrak, Tahir Baysal 2017
Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu Kemal Erol 2017
Çocuk ve Suç İlişkisinin Sosyolojik Suç Kuramları ile İncelenmesi Özge Cömert, Yelda Sevim 2017
Çocuk Suçluluğu Karşısında Belediyelerin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme Hasan Ege Söyüt 2017
Silinecek Suç Davranışına Etki Eden Psikopatolojik Süreçler Derya Deniz 2017
Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının Çocuk Tutuklu/Hükümlüler Üstündeki Psikolojik Etkileri Ayhan Erbay 2017
Dezavantajlı Çocuklar: İstanbul’un Yoksul ve Yoksun Çocukluk Halleri Esin Küntay 2017
Çocuk Adli Vakalarında Karışıldığı İddia Olunan Suç Tipleri İle Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki Selma Tural Hesapçıoğlu 2017
Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamalarında Sosyal Hizmet Müdahalesinin Önemi Zeki Karataş 2017
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algısı İle Siber Zorbalık Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Melih Dikmen, Adil Çağlar 2017
Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Zafer Kuş, Erhan Güneş, Uğur Başarmak, Hamza Yakar 2017
Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa Yönelik Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Melih Dikmen, Adil Çağlar 2017
Siber Alan ve Gerçekliğin Gençler Üzerinde Gündelik Sosyal Regülasyonu: Facebook Volkan Yücel 2017
Teknoloji Çağında Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme Enes Bal 2017
Siyasal Bilgilenmede İnternetin Rolü ve Etkinliği: Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitesi Örneği Mevlüt Can Koçak 2017
Ortaöğretim Öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerine Bakış Açılarının İncelenmesi Sinan Yalçın, Mustafa Yılmaz, Yavuz Karakaya 2017
Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı Yavuz Bayram 2017
Madalyonun Öbür Yüzü: Gençlerin Duygusal İlişkilerinde Akıllı Telefonların Yeri Esra Cizmeci 2017
Medyanın Çocukların ve Gençlerin Sosyalleşme Sürecine Olumsuz Etkileri: Şiddet ve Saldırgan Davranışlar Üzerine Bir İnceleme Turhan Şengönül 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla İlgili Farkındalıkları Şadiye Berna Aykan, Mustafa Altındiş, Hasan Çetin Ekerbiçer, Ferhat Gürkan Aslan, Selma Altındiş 2017
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin Fakülte Türü Değişkenine Göre İncelenmesi Mesut Hekim, Mehmet Tokgöz 2017
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Servet Reyhan, Yunus Emre Yarayan 2017
Üniversite Öğrencilerinin İçme Nedenleri ve Madde Bağımlılığından Korunma Özyeterlik Davranışlarının Belirlenmesi ve İçme Nedenlerine Dair Görüşleri Devrim Erginsoy Osmanoğlu 2017

Sayfalar