İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dine Bakışı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

MAKALE

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dine Bakışı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
22
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
189–200
Kategori

Çalışkan, Firdevs - Coşkun, Ali, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dine Bakışı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, Algı Tutum Anlayış, 22, 2017, 189–200, .