TÜRKİYE’DEKİ OKULLARDA SİBER ZORBALIK: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

MAKALE

TÜRKİYE’DEKİ OKULLARDA SİBER ZORBALIK: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
30
Yıl
Sayfa Aralığı
91-106
Kategori
Makale Özeti
Eğitim teknolojilerinin gelişmesi, İnternet ve mobil cihazların kullanımının okul yaşantısının bir parçası haline gelmesi, siber zorbalık vakalarının artmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğrenciler arasında hızla yaygınlaşmaya başlayan siber zorbalık kavramını açıklamak, ülkemizdeki görülme sıklığını incelemek, siber zorbalığa etki eden faktörleri ve siber zorbalığın etkilerini tartışmaktır. Bu amaçla Türkiye’de konuyla ilgili yapılmış çalışmalar Ulakbim-DergiPark veri tabanı üzerinden anahtar kelimeyle taranmış, sonucunda öğrenciler ve siber zorbalık bağlamında gerçekleştirilmiş olan 31 çalışmaya ulaşılmıştır. İncelenen çalışmalar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre siber zorbalık okullarda hızla artmaya devam etmektedir. Bu hızlı artışın sebepleri arasında öğrenciler ile birlikte ebeveynlerin, öğretmenlerin ve okul idaresinin konuyla ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerinin etkili olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda önleyici faaliyetler arasında hem öğrencilere, hem öğretmen ve ebeveynlere konuyla ilgili eğitim, seminer ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi gerektiği çalışmalarda sıkça vurgulanan konular arasındadır.

Melike, Dilek - Melek, Gizem, TÜRKİYE’DEKİ OKULLARDA SİBER ZORBALIK: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 30, 2017, 91-106, .