Kriminolojide Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişimi Açısından Dokunmanın Önemi

MAKALE

Kriminolojide Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişimi Açısından Dokunmanın Önemi

Erkan, Füsun Aral, Kriminolojide Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişimi Açısından Dokunmanın Önemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul, 1-4, 1988-1990, 145-151, pdf.