Yeni Kamu İşletmeciliği Perspektifinden Çocuk Koruma HizmetlerininYeniden Yapılandırılması

MAKALE

Yeni Kamu İşletmeciliği Perspektifinden Çocuk Koruma HizmetlerininYeniden Yapılandırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
40-64
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
1980’li yıllardan sonra, kapitalizmin içine girdiği krizin sorumlusu olarak sosyal refah devleti uygulamaları ve kurumları sebep olarak gösterilmiş ve çözüm olarak da geleneksel kamu yönetiminin eleştirisi üzerine kurulu olan Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) paradigması kamunun faaliyet gösterdiği pek çok alanda uygulanmaya başlamıştır. YKİ anlayışı getirdiği ilke ve değerlerle, kamu yönetimini ve kamunun hizmet sunma biçimini önemli ölçüde bir değişime uğratmıştır. Söz konusu bu değişimin yönünü ise merkezden yerele, yerelden özel sektöre, gönüllü kişi ve kurumlara doğru diye açıklamak mümkündür. Bu çalışmada sosyal hizmet alanının önemli bir alanı ve bir kamu hizmeti olan çocuk koruma hizmetlerine YKİ anlayışının nasıl yansıdığı ve olası etkileri irdelenmiştir. Bu çalışma sonucunda da, YKİ uygulamaları ile çocuk koruma hizmetlerinin öncelikle yerel yönetimlere, oradan da özel sektöre, sivil toplum girişimi olduğu söylenen derneklere, vakıflara ve hatta bireylere havale edildiği çıkarımında bulunulmuştur.

Işıkçı, Yasemin Mamur, Yeni Kamu İşletmeciliği Perspektifinden Çocuk Koruma HizmetlerininYeniden Yapılandırılması, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1, 2017, 40-64, pdf.