Yargılama Süreci Devam Eden Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Hazırlanan Destek Eğitim Programının Çocukların Duygu Ve Düşüncelerine Etkisi

MAKALE

Yargılama Süreci Devam Eden Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Hazırlanan Destek Eğitim Programının Çocukların Duygu Ve Düşüncelerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
50
Yıl
Sayfa Aralığı
572-588
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma yargılama süreci devam eden suça sürüklenen çocuklar için hazırlanmış destek eğitim programının ilk defa suça sürüklenen 13-17 yaş arasındaki çocukların duygu ve düşüncelerine olan etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında Ankara 1, 2 ve 3. Çocuk Mahkemeleri’nde tutuksuz yargılaması devam eden ve ilk defa suça sürüklenen 20 (10 deney+10 kontrol) çocuk belirlenmiştir. Araştırmada, Yargılama Süreci Devam Eden Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Destek Eğitim Programının suça sürüklenen çocukların duygu ve düşüncelerine olan etkisini test etmek amacı ile nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karışık desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinin analizinde tümevarımsal yöntem, nicel verilerin analizinde ise deney ve kontrol grubu X ön test, son test ve kalıcılık testi olmak üzere 2X3’lük bir karışık desen kullanılmıştır. Yargılama Süreci Devam Eden Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Destek Eğitim Programının deney grubunda yer alan ilk defa suça sürüklenen çocukların duygu ve düşüncelerinde, durumluk kaygı düzeyinde, sürekli kaygı düzeyinde ve stres düzeyinde anlamlı (p<.05) bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir.

Sağlam, Mehmet - Aral, Neriman, Yargılama Süreci Devam Eden Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Hazırlanan Destek Eğitim Programının Çocukların Duygu Ve Düşüncelerine Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 50, 2017, 572-588, pdf.