Gençlerin Ana-Babaların Beklentilerine Uyumunu Etkileyen Faktörler: Ana-Baba Davranışları ve Ana-Babanın Algılanan Gücü

MAKALE

Gençlerin Ana-Babaların Beklentilerine Uyumunu Etkileyen Faktörler: Ana-Baba Davranışları ve Ana-Babanın Algılanan Gücü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
12
Yıl
Sayfa Aralığı
49-58
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Gençlerin ana-babanın isteklerine uyumu, ana-babanın algılanan gücü ve anne baba davranışları arasındaki ilişkiler araştırılmış ve şu sonuçlar bulunmuştur; Ebeveyne yüksek güç atfedilmesi halinde, ikna yoluyla denetleme ana/kız, baba/oğul ikililerinde zor yoluyla denetleme baba/oğul ikililerinde, zor yoluyla denetleme baba/oğul ikilisinde, destekleme ise analiz ana/kız, baba/kız ve ana/oğul ikililerinde gencin ana-babasına uyumunun olumlu yordayıcısıdır. Ebeveyne düşük güç atfedilmesi halinde ise; ikna yoluyla denetleme ve zor yoluyla denetleme ile gencin ana-babasına uyumu arasında anlamlı bir istatistiksel ilişkisi yoktur. Baba/oğul ikilisinde, babaya düşük güç atfedildiğinde, oğulun babaya uyumu ile babanın oğula destekleyici davranışlar yöneltmesi arasında olumlu bir ilişki vardır.

Atakan, Semiha Arsoy, Gençlerin Ana-Babaların Beklentilerine Uyumunu Etkileyen Faktörler: Ana-Baba Davranışları ve Ana-Babanın Algılanan Gücü, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 12, 1986/1987, 49-58, pdf.