Tüm Dergiler

Sistemde kayıtlı toplam 2.549 dergi bulunuyor.

a harfi ile başlayan 221 dergi bulundu.
Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi (2)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis (1)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (53)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (6)
ABECE Dergisi (2)
Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi (1)
ACED Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (1)
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (6)
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (2)
Actes du XVème Congrès International de Sociologie. Publication de la Faculté des Letters de l’Université d’Istanbul (1)
Adalet Bakanlığı Yayınları (2)
Adalet Dergisi (80)
Adam Sanat Dergisi (3)
Adana Devlet Hastanesi Tıp Bülteni (2)
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi (1)
Addicta Dergisi (11)
Addicta: The Turkish Journal On Addictions (3)
Adımlar Mecmuası (1)
Adıyaman Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (2)
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (1)
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16)
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi̇ (1)
Adıyaman University Journal of Educational Sciences (1)
Adli Bilimler Dergisi (26)
Adli Psikiyatri Dergisi (11)
Adli Tıp Bülteni (21)
ADLİ TIP DERGİSİ (22)
Adlî-Tıbbî Ekspertiz (2)
Adliye Ceridesi (4)
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (3)
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3)
Adnan Menderes University Faculty of Education Journal of Education Sciences (1)
ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi (4)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (1)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (1)
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi (1)
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (3)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi (2)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (18)
Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (1)
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2)
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (66)
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) (13)
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2)
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2)
Aile ve Çocuk Dergisi (5)
Aile ve Toplum Dergisi (49)
AJIT-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi (2)
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology (1)
AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology (1)
Akademik Acil Tıp Dergisi (3)
Akademik Araştırmalar Dergisi (13)
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (1)
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) (1)
Akademik Bakış Dergisi (22)
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi (7)
Akademik Bilişim (1)
Akademik Bilişim’07-IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (1)
Akademik İncelemeler Dergisi (5)
Akademik Matbuat Dergisi (1)
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (35)
Akademik Yaklaşımlar Dergisi (5)
Akademik Yorum (1)
Akademi̇k Bakiş (1)
Akciğer Arşivi Dergisi (1)
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (2)
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (5)
Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (1)
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (1)
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi (2)
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (2)
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (3)
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2)
Akonder Journal of Advanced Neurological Science (1)
Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi (4)
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2)
Aktüel Tıp Dergisi (1)
Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (1)
Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG) (1)
Alatoo Academic Studies (1)
Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Alphanumeric Journal (2)
Alternatif Politika Dergisi (7)
Altınoluk (1)
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (9)
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1)
Amme İdaresi Dergisi (16)
Ana (1)
Ana Dili Eğitimi (1)
Ana Dili Eğitimi Dergisi (5)
Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education (1)
Anadili Eğitimi Dergisi (1)
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi (3)
Anadolu Hekimlik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (1)
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (23)
Anadolu Journal of Educational Sciences International (1)
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (5)
Anadolu Klinik Araştırmalar Dergisi (1)
Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (1)
Anadolu Mecmuası (2)
Anadolu Psikiyatri Dergisi (150)
Anadolu Terbiye Mecmuası (1)
Anadolu Tıp Dergisi (4)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (3)
Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yıllığı (1)
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (1)
Anadolu Üniversitesi e-Arşiv (1)
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1)
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (6)
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (26)
Anadolu University Journal of Social Sciences (1)
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi (6)
Anatolian Journal of Psychiatry (1)
Androloji Bülteni (3)
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Anıtkabir Dergisi (1)
Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi Dergisi (1)
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (1)
Ankara Barosu Dergileri (1)
Ankara Barosu Dergisi (12)
Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Dergisi (1)
Ankara Med J (1)
Ankara Medical Journal (3)
Ankara Rehberlik ve Araştırma Merkezi Bülteni (1)
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (2)
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (1)
Ankara Ticaret Odası Dergisi (5)
Ankara Tıp Bülteni (1)
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (1)
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (2)
Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi (1)
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi (3)
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi (1)
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Dergisi (3)
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (15)
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (3)
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (1)
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (112)
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi (3)
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2)
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları (1)
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1)
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (8)
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Turgut Akıntürk'e Armağan Kitabı (1)
Ankara Üniversitesi I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (1)
Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Merkezi İşletme Dergisi (1)
Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (3)
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (10)
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (1)
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (1)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Yıllığı (1)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (28)
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (4)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası (13)
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (1)
Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni (3)
ANKEM Dergisi (2)
Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (1)
Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi (Yayınlanmıyor) (1)
Araştırma Bilim ve Teknoloji Dergisi (1)
Araştırma Dergisi (7)
Araştırma Makalesi (1)
Araştırma Tabanlı Etkinlik Dergisi (1)
Arayış Dergisi (1)
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1)
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (1)
Askerî Adalet Dergisi (1)
Askeri Mecmua (1)
ASOS Journal (2)
Asos Journal The Journal of Academic Social Science (2)
ASOSJOURNAL Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (1)
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (1)
Asy aÖğretim Dergisi (1)
Asya Öğretim Dergisi (4)
Ata Dergisi (1)
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (11)
Atatürk Dergisi (1)
Atatürk Türkiyesi (4)
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (16)
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu I. Spor Kongresi Bildirileri (1)
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (3)
Atatürk Üniversitesi e-Dergi (1)
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (2)
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (1)
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyatı Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dergisi (1)
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (27)
Atatürk Üniversitesi İkitisadi Ve İdari Bilimler Dergisi (2)
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (18)
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1)
Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi (3)
Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2)
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (12)
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (3)
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (44)
Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni (1)
Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi (4)
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (3)
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] (1)
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (1)
Atatürk Yolu Dergisi (1)
Atatürkçü Düşünce Dergisi (8)
Atılım Dergisi (1)
Atlas Dergisi (1)
Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi (4)
Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi (1)
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (1)
Avrupa Dergisi (4)
Avrupa Günlüğü Dergisi (1)
Avrupa Konseyi Dergisi (1)
Aydin İkti̇sat Fakültesi̇ Dergi̇si̇ (1)
Aydın İnsan ve Toplum Dergisi (1)
Aydın Toplum ve İnsan Dergisi (1)
Aydınlık İctimaî Terbiyevî Edebî Aylık Mecmua (6)
Ayko Eğitim Bilim Derleme Dergisi (3)
Azeri Çalışmaları Dergisi (1)