Tüm Dergiler

Sistemde kayıtlı toplam 2.549 dergi bulunuyor.

g harfi ile başlayan 76 dergi bulundu.
Galatasaray (1)
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi (3)
GATA Tıp Bülteni (1)
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (3)
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (2)
Gazi Eğitim Enstitüsü Araştırma ve İncelemeleri (1)
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (1)
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (10)
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (1)
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1)
Gazi Üniversitesi Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (1)
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi (4)
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Say (1)
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (39)
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1)
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (10)
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi (5)
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (8)
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (4)
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2)
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (17)
Gaziantep Medical Journal (1)
Gaziantep Tıp Dergisi (3)
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (1)
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (28)
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi (11)
Gaziantep University Journal of Social Sciences (1)
Gazii Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1)
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (1)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (3)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (1)
Gediz Dergisi (2)
Gefad (1)
Gelişim Sinema Dergisi (3)
Gemi Mühendisliği Dergisi (1)
Genç Bilim İnsanı Eğitimi ve Üstün Zeka Dergisi (1)
Genç Nesil (1)
Genç Öğretmen Dergisi (1)
Genç Serdengeçti (1)
Genç Türk Dergisi (1)
Gençliğin Sesi Dergisi (2)
Gençlik Araştırmaları (1)
Gençlik Araştırmaları Dergisi (52)
Gençlik ve Sorunları Çalıştayı (1)
Gençlik ve Toplum Konulu Bilimsel Toplantı Konuşmaları (1)
Gençli̇k Araştirmalari Dergi̇si̇ (1)
Genel Tıp Dergisi (10)
Gıda Dergisi (5)
Gıda Teknolojisi Dergisi (1)
Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (1)
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (4)
Global Media Journal TR Edition (7)
Globalleşen Dünyada Yurt İçinde ve Dışında Kadının Durumu (1)
Göç Dergisi (2)
Görüşler Dergisi (4)
Gösteri (2)
Göztepe Tıp Dergisi (3)
Gülhane Tıp Dergisi (18)
Gülistan Dergisi (1)
Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi (1)
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2)
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (14)
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (15)
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (3)
Gümüşhane ÜniversitesiSağlık Bilimleri Dergisi (1)
Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi (1)
Güncel Hukuk (1)
Güncel Pediatri (7)
Güncel Pediatri Dergisi (1)
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji Dergisi (6)
Günümüzde Yargı (2)
Güvenlik Çalışmaları Dergisi (2)