Tüm Dergiler

Sistemde kayıtlı toplam 2.549 dergi bulunuyor.

k harfi ile başlayan 141 dergi bulundu.
KA-DE-FE Dergisi (4)
Kadın Doğum Dergisi (3)
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (1)
Kadın Yazıları Dergisi (1)
Kadın/Woman 2000 Dergisi (3)
Kadro Aylık Fikir Mecmuası (1)
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi (1)
Kafkas Üniversitesi e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (1)
Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi (1)
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2)
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (2)
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi (1)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi (2)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (5)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (1)
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (3)
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (4)
Kalkınan Dünya Dergisi (5)
Kalkınmada Anahtar (1)
Kamu ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (1)
Kamu-İş Dergisi (2)
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi (4)
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5)
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences (1)
Karacadağ (1)
Karacadağ Dergisi (2)
Karadeniz (1)
Karadeniz Dergisi (4)
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (10)
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi (2)
Karadeniz Tıp Dergisi (1)
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (4)
Karaelmas Journal of Educational Sciences (1)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (4)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (1)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomi̇k Araştirmalar Dergisi (1)
Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi (1)
Karınca Dergisi (20)
Kariyer Penceresi Dergisi (1)
Karma Ekonomi Dergisi (4)
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (1)
Kastamanu Eğitim Dergisi (1)
Kastamonu Eğitim Dergisi (1)
Kastamonu Eğitim Dergisi (78)
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi (1)
Kastamonu Eği̇ti̇m Dergi̇si̇ (1)
Kastamonu Sağlık Akademisi (1)
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi (5)
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (1)
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1)
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1)
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (1)
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Education Journal (1)
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi (45)
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi (1)
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2)
Kastamonu Ünviersitesi Kstamonu Eğitim Dergisi (1)
Kastomonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi (1)
Katarsis Dergisi (1)
Katkı Pediatri Dergisi (10)
Kavram Haber Bülteni (1)
Kaynak Dergisi (12)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (3)
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi (1)
Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi (1)
Kemalist Atılım Dergisi (5)
Kemalist Ülkü Dergisi (5)
Kemalizm Dergisi (13)
Kemalizm ve Türkiye Dergisi (13)
Kent ve Sağlık Sempozyumu (1)
Kesit Akademi Dergisi (3)
Kilis 7 Aralık Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (1)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (4)
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (1)
Kırıkkale University Journal of Social Sciences (1)
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2)
Kırkpınar Dergisi (3)
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (6)
KKTC - Milli Eğitim Dergisi (1)
Klimik Dergisi (1)
Klinik Adlî Tıp (1)
Klinik Aktüel Tıp NöroPsikiyatri Forumu (1)
Klinik Araştırmalar Dergisi (1)
Klinik Gelişim Dergisi (2)
Klinik Pediatri Dergisi (1)
Klinik Psikiyatri Dergisi (60)
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (21)
Klinik Symposium Dergisi (1)
Klinik Tıp Pediatri Dergisi (1)
Kli̇ni̇k Tip Bi̇li̇mleri̇ Dergi̇si̇ (1)
KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (1)
Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (1)
Kocaeli Tıp Dergisi (2)
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi (1)
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (3)
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (3)
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Kocatepe Tıp Dergisi (6)
Kocatepe Veterinary Journal (1)
Kök Araştırmalar Dergisi (1)
Kök Dergisi (1)
Köken (2)
Konevi Dergisi (9)
Konuralp Tıp Dergisi (4)
Konya Dergisi (1)
Konya Devlet Hastanesi Dergisi (1)
Kooperatifçilik (1)
Köprü Dergisi (3)
Kopuz Dergisi (1)
Köy ve Eğitim (1)
Köy ve Eğitim Dergisi (4)
Köye Doğru Dergisi (1)
Kriminoloji Dergisi (1)
Kriz Dergisi (55)
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi (2)
KÜ Tıp Fak Derg (1)
Kubbealtı Akademi Mecmuası (2)
Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi (1)
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi (1)
Kültür Dergisi (2)
Kültür Haftası Dergisi (1)
Kültür ve İletişim Dergisi (3)
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (82)
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (3)
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (7)
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi (49)
Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi (3)
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (11)
Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi (1)
Küresel İletişim Dergisi (1)
Kurgu Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi (3)
Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi (2)
Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi (1)