Tüm Dergiler

Sistemde kayıtlı toplam 2.549 dergi bulunuyor.

b harfi ile başlayan 97 dergi bulundu.
Bağımılılık Dergisi (1)
Bağımlılık Dergisi (70)
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (1)
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1)
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi (1)
Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Tıbbi Mecmuası (1)
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Tıp Bülteni (2)
Bakırköy Tıp Dergisi (2)
Balıkesir Barosu Dergisi (1)
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (4)
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü & Türk Ergonomi Derneği (1)
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1)
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12)
Balkan Araştırmaları Dergisi (2)
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi (2)
Banka Dergisi (1)
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (24)
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (1)
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (3)
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Hizmetler Dergisi (2)
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1)
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2)
Başkent University Journal Of Education (1)
Başpınar Dergisi (2)
Batı Anadolu Eğitim Bİlimleri Dergisi (2)
Batı Eğitim Kurumu Dergisi (13)
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi (4)
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (4)
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (5)
Bayrak Dergisi (16)
Beden Eğitimi Dergisi (2)
Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi (1)
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (10)
Beden Eğitimi ve Spor Dergisi (4)
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi (4)
Beder Journal of Humanities (1)
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (9)
Belleten (5)
Benefits Dergisi (1)
Beslenme ve Diyet Dergisi (8)
Betam (1)
Beynelxalq Hayat Dergisi (1)
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi (1)
Bezmialem Science (1)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Bilge Strateji Dergisi (1)
Bilgi (2)
Bilgi Dergisi (14)
Bilgi Dünyası Dergisi (7)
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (2)
Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi (1)
Bilgi- Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi (4)
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (16)
Bilim Araştırma Dergisi (1)
Bilim Dergisi (1)
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi (4)
Bilim ve Sanat (1)
Bilim ve Sanat Dergisi (11)
Bilim ve Teknik Dergisi (7)
Bilim ve Ütopya Dergisi (4)
Bilimname (3)
Bilişim Dergisi (3)
Bilişim Teknolojileri Dergisi (1)
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi (11)
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (3)
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (4)
Birey ve Toplıum Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Birikim Dergisi (47)
Birlik Dergisi (2)
Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm (1)
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (1)
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Biyokimya Dergisi (1)
Biyoloji Dergisi (1)
Biz ve Dünya Dergisi (1)
Bizim Belde Toplum Düşün Sanat Aylık Dergi (2)
Bizim Ocak Dergisi (1)
Boğaziçi Dergisi (11)
Boğaziçi Üniversitesi Dergisi (2)
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi (4)
Bolu Meslek Yüksek Okulu Dergisi (1)
Bozkurt Dergisi (1)
Bozok Dergisi (2)
Bozok Tıp Dergisi (4)
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (1)
Bugünkü Terbiye (1)
Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (3)
BÜREM (1)
Bursa Barosu (1)
Bursa Eğitim Dergisi (1)
Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi (1)
Business and Economics Research Journal (3)
Büyük Çağ (1)
Büyük Türkiye Dergisi (1)