Tüm Dergiler

Sistemde kayıtlı toplam 2.549 dergi bulunuyor.

t harfi ile başlayan 262 dergi bulundu.
Tabiat ve İnsan Dergisi (3)
Tabula Rasa Dergisi (5)
TAF Preventive Medicine Bulletin (8)
Tanrıdağ Dergisi (1)
Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi (1)
Tarih Çevresi Dergisi (1)
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (6)
Tarih Okulu Dergisi (3)
Tarih ve Toplum Dergisi (5)
Tarım Bilimleri Dergisi (1)
Tarım ve Mühendislik Dergisi (1)
Tarım Yoksulluk ve Kalkınma (1)
Tartışma Dergisi (1)
Taşan Dergisi (6)
Tasarım Kuram Dergisi (1)
Tasarım+ Kuram Dergisi (1)
TC Ziraat Bankası Dergisi (1)
Technological Applied Sciences (1)
TED EĞİTİM VE BİLİM (1)
Tedrisat Mecmuası (13)
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (2)
Teknik Öğretmen Dergisi (3)
Teknisyenlerin Sesi (1)
Tekstil ve Makina Dergisi (1)
Tekstil ve Mühendis Dergisi (1)
TEMA (1)
Temas (1)
Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi (1)
Terazi Aylık Hukuk Dergisi (1)
Terbiye Dergisi (3)
Terbiye Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Heyeti Dergisi (1)
Tesam Akademi Dergisi (1)
The Journal of Academic Social Science (3)
The Journal of Academic Social Science Studies (29)
the Journal of Academic Social Sciences (8)
The Journal of Akademic Social Science Studies (JASSS) (1)
The Journal of Business Science (1)
The Journal of Happiness and Well-Being (5)
The Journal of International Educational Sciences (1)
The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences (5)
The Journal of International Scientific Researches (1)
The Journal of Neurobehavioral Sciences (1)
The Journal of Pediatric Research (6)
The Journal of Social Sciences (2)
The Journal of Turk World Social Studies (1)
The Journal of Turkish Family Physician (4)
The Meriç Journal (1)
The Turkish Journal On Addictions (1)
The Turkish Online Journal of Design (1)
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication (1)
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi (1)
Ticaret Dünyası Dergisi (1)
TIJSEG - Turkish International Journal Of Special Education And Guidance & Counselling Dergisi (3)
Tıp Araştırmaları Dergisi (4)
Tıp Dünyası (2)
Tıp Dünyası Dergisi (18)
Tıp Eğitimi Dünyası (3)
Tıp ve Yaşam Dergisi (1)
Tıp Yolunda Sesimiz (1)
Tıpta Yenilik (1)
Tıpta Yenilikler Dergisi (2)
TİSK Akademi (9)
TOJDE - Turkish Online Journal Of Distance Education (3)
TOJET - The Turkish Online Journal Of Educational Technology (5)
Tömer Dil Dergisi (1)
Toplum Bilimleri Dergisi (4)
Toplum Hekimliği Bülteni (3)
Toplum ve Bilim Dergisi (8)
Toplum ve Demokrasi (1)
Toplum ve Demokrasi Dergisi (1)
Toplum ve Göç Dergisi (1)
Toplum ve Hekim Dergisi (8)
Toplum ve Sosyal Hizmet (2)
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi (43)
Toplumsal Tarih Dergisi (6)
Toprak İşveren Sendikası Dergisi (1)
Toraks Dergisi (9)
Töre Dergisi (24)
Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi (1)
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (19)
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi (1)
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Dergisi (1)
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (15)
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (3)
Trtakademi (2)
TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi (1)
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni (68)
TÜBAV Bilim Dergisi (1)
Tuberkoloz ve Toraks Dergisi (1)
Tüberküloz ve Toraks Dergisi (9)
TÜBİTAK (7)
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi (1)
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi (1)
Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi (2)
Turan-Sam (1)
Turan-Sam Dergisi (5)
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi (3)
TURAN: Stratejik Arastırmalar Merkezi (4)
TURANSAM (1)
TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ (2)
Turar Turizm Araştırmaları Dergisi (1)
Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (7)
Turizm Araştırma Dergisi (1)
Turizm Dergisi (1)
Turizm ve Araştırma Dergisi (1)
Turizm ve Araştırma Dergisi TURAR (1)
Türk Aile Hekimi Dergisi (2)
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (2)
Türk Birliği Dergisi (9)
Türk Dermatoloji Dergisi (1)
Türk Dili Dergisi (21)
Türk Dili İçin (2)
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (10)
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (1)
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Türk Düşüncesi Dergisi (1)
Türk Edebiyatı Dergisi (29)
Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi (1)
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (33)
Türk Eğitim Dergisi (4)
Türk Ekonomisi Dergisi (1)
Türk Fen Eğitimi Dergisi (8)
Türk Fertilite Dergisi (1)
Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi (3)
Türk Folklor Araştırmaları (1)
Türk Folkloru Dergisi (3)
Türk Geriatri Dergisi (4)
Türk Hemşireler Dergisi (13)
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (5)
Türk HIV/AIDS Dergisi (5)
Türk İdare Dergisi (2)
Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (1)
Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi (2)
Turk J Public Health (1)
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (4)
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Mecmuası (1)
Türk Kadını Dergisi (10)
Türk Kardiyoloji Derneği Arş. (1)
Türk Kültürü Dergisi (17)
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (1)
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (3)
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (4)
Türk Kütüphaneciliği Dergisi (13)
Türk Mason Dergisi (3)
Türk Ortodonti Dergisi (1)
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi (3)
Türk Pediatri Araştırmaları (6)
Türk Pediatri Arflivi Dergisi (1)
Türk Pediatri Arşivi (23)
Türk Pediatri Arşivi Dergisi (2)
Türk Psikiyatri Dergisi (108)
Türk Psikoloji Bülteni (17)
Türk Psikoloji Dergisi (74)
Türk Psikoloji Yazıları (30)
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi (170)
Türk Psikolojik Rehberlik ve Danışma Dergisi (1)
Türk Silahlı Kuvvetler Dergisi (1)
Türk Silahlı Kuvvetleri Dergisi (1)
Türk Silâhlı Kuvvetleri Malûller Dergisi (2)
Türk Tarih Eğitimi Dergisi (1)
Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (1)
Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası (1)
Türk Tıp Tarihi Arşivi (1)
Türk Toraks Dergisi (9)
Türk Tüberküloz Kongresi (1)
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (2)
Türk Üroloji Dergisi (5)
Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi (3)
Türk Yurdu (1)
Türk Yurdu Dergisi (50)
TÜRK-İŞ Dergisi (5)
Türkbilig Dergisi (1)
Türkçe Dergisi (2)
Türkderm (4)
Turkish Family Physician (1)
Turkish History Education Journal / TUHED (1)
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (1)
Turkish Journal of Bioethics (1)
Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health (1)
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (2)
Turkish Journal of Education (5)
Turkish Journal of Educational Studies (3)
Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (2)
Turkish Journal of life sciences (1)
Turkish Journal Of Medical Sciences (3)
Turkish Journal of Pediatrics (3)
Turkısh Journal Of Physıotherapy And Rehabılıtatıon (1)
Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry (4)
Turkish Studies (21)
Turkish Studies Dergisi (52)
Turkish Studies International Periodical For the Languages Literature and History of Turkish or Turkic (26)
Turkish Studies International Periodical for the Languages Literature and History ofTurkish or Turkic (1)
Turkısh Studies Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar (1)
Turkish Studies-International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic (2)
Turkish Thoracic Journal (1)
Turkish Yearbook of Human Rights (1)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (1)
Türkiye Acil Tıp Dergisi (1)
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (3)
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi (12)
Türkiye Barolar Birliği Dergisi (11)
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (8)
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi (1)
Türkiye Edebiyat Mecmuası (1)
Türkiye Eğitim Dergisi (1)
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi (1)
Türkiye Günlüğü (4)
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi (6)
Türkiye İktisat Gazetesi (12)
Türkiye Kimya Derneği Dergisi (2)
Türkiye Klinikleri (5)
Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi (6)
Türkiye Klinikleri Adli Tıp Özel Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi (8)
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği Özel Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi (24)
Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi (2)
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Dergisi (2)
Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi (2)
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri (1)
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi (1)
Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics (1)
Türkiye Klinikleri J Health Sci (1)
Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics (1)
Turkiye Klinikleri J Psychol-Special Topics (1)
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi (2)
Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports (1)
Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi (20)
Türkiye Klinikleri Psikiyatri (1)
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi (6)
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği (3)
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi (3)
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi (10)
Türkiye Klinikleri Psikoloji dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi (4)
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi (1)
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (11)
Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Hukuku Tarihi (2)
Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi (2)
Türkiye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi (1)
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (26)
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (2)
Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi (1)
Türkiye Ziraat Bankası Mecmuası (1)
Türkiye'de Psikiyatri Dergisi (19)
Türkiyem Dergisi (1)
Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu (1)
Türkiye’de Sanat Dergisi (1)
Türki̇ye Kli̇ni̇kleri̇ (1)
Türki̇ye Sosyal Araştirmalar Dergi̇si̇ (1)
Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (1)
Türkoloji Araştırmaları (3)
Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi (1)
Tüsiad Görüş Dergisi (1)
TYB Akademi: Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi (1)