Tüm Dergiler

Sistemde kayıtlı toplam 2.549 dergi bulunuyor.

s harfi ile başlayan 155 dergi bulundu.
Sağlıcakla Dergisi (1)
Sağlık Bilimleri Dergisi (8)
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (7)
Sağlık Dergisi (8)
Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi (1)
Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi (1)
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (2)
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi (2)
Sağlık ve Toplum (2)
Sağlık ve Toplum Dergisi (32)
Sakarya İktisat Dergisi (1)
Sakarya Ticaret Dergisi (1)
Sakarya Tıp Dergisi (3)
Sakarya üniversitesi Edebiyat Dergisi (1)
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1)
Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi (12)
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (13)
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (1)
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi (2)
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (10)
Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi (1)
Sakarya University Journal of Education (10)
Samay (1)
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi (4)
Sanat Çevresi Dergisi (5)
Sanat Dünyamız (1)
Sanat Eğitimi Dergisi (3)
Sanat Olayı Dergisi (6)
Sanat ve Hayat Dergisi (1)
Sanayi Mühendisliği Dergisi (1)
Sandoz Bülteni Dergisi (1)
Saray Rehabilitasyon Bilim Dergisi (4)
Şark Dergisi (2)
Savaş Dergisi (2)
Savunma Bilimleri Dergisi (1)
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
SDU International Journal of Educational Studies (1)
SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi (1)
Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1)
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (2)
Sebîlürreşad (16)
Şehir Tiyatrosu (1)
Şehir ve Düşünce Dergisi (1)
Şehir ve Planlama Dergisi (1)
Selçuk İletişim Dergisi (20)
Selçuk Tıp Dergisi (5)
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (16)
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi (4)
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (4)
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi (12)
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2)
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (1)
Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi (8)
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (50)
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi (1)
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (6)
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi (4)
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2)
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (1)
Selçuk ÜniversitesiSosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi (1)
Seminer- Psikoloji Dergisi (10)
Seminer-Psikoloji Dergisi (1)
Sendrom Aktüel Tıp Dergisi (5)
Sesimiz Mecmuası (1)
Sevgi Zihinsel Yetersizlik Araştırma Eğitim ve Haber Dergisi (1)
Sevk ve İdare Dergisi (1)
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (2)
SHÇEK Gençlik Dergisi (1)
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1)
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3)
Silahlı Kuvvetler Dergisi (12)
Sinecine Dergisi (2)
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni (3)
Sivas Folklorü (1)
Sivil Müdafaa Dergisi (2)
Sivil Toplum: Düşünce-Araştırma Dergisi (1)
Siyaset Dergisi (1)
Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (1)
Siyasî İlimler Mecmuası (5)
Şizofreni Dizisi (1)
Smyrna Tıp Dergisi (1)
SOBİDER (2)
SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi (2)
Social Behavior and Personality Dergisi (1)
Social Sciences Research Journal (2)
Social Sciences Studies Journal (2)
Sociology of Education Dergisi (1)
Solunum Dergisi (10)
Solunum Hastalıkları Dergisi (1)
Son Çağ Dergisi (4)
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (4)
Sosyal Bilimler Dergisi (12)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Sosyal Bilimler Metinleri (1)
Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü Dergi̇si̇ (1)
Sosyal Güvence Dergisi (1)
Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi (3)
Sosyal Hizmet Dergisi (18)
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını (1)
Sosyal Hizmete Adım Dergisi (1)
Sosyal Hizmetler (1)
Sosyal Hizmetler Dergisi (1)
Sosyal Hizmetlerde Sorun Dergisi (1)
Sosyal Hizmette Adım (2)
Sosyal Hizmette Adım Dergisi (6)
Sosyal Hukuk ve İktisat Mecmuası (1)
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi (3)
Sosyal Sigortalar Kurumu Tıp Bülteni (1)
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (5)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (8)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Girişimcilik Özel Sayısı (1)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (3)
Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi (1)
Sosyologca (1)
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (14)
Sosyoloji Dergisi (11)
Sosyoloji Divanı Dergisi (1)
Sosyoloji Konferansları (5)
Sosyoloji Konferansları Dergisi (5)
Sosyoloji Yazıları (1)
Sosyolojik Düşün (1)
Sözelti Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İnceleme Araştırma Eleştiri Dergisi (1)
Spiritual Psychology and Counseling (2)
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi (2)
Spor Eğitim Dergisi (2)
Spor Hekimliği Dergisi (1)
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (10)
Spormetre (2)
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (1)
Spormetre/Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (19)
Sport Sciences (1)
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi (4)
Standard Dergisi (9)
Stratejik Araştırmalar Merkezi (1)
Suç ve Ceza (1)
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi (5)
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (10)
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1)
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (22)
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (3)
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (1)
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (1)
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1)
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7)
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (5)
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (2)
Sümerbank Dergisi (3)
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (34)
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED (2)
Süvari Dergisi (1)
Symposium Dergisi (2)