Tüm Dergiler

Sistemde kayıtlı toplam 2.549 dergi bulunuyor.

ç harfi ile başlayan 86 dergi bulundu.
Ç Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü (1)
Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1)
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Çağdaş Atılım Dergisi (1)
Çağdaş Eğitim Dergisi (96)
Çağdaş Eğitim Vakfı (3)
Çağdaş Eleştiri (1)
Çağdaş Tıp Dergisi (2)
Çağdaş Türk Dili Dergisi (4)
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (3)
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (2)
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi (1)
Çağın Polisi Dergisi (4)
Çalışma Dergisi (1)
Çalışma İlişkileri Dergisi (2)
Çalışma Ortamı Dergisi (4)
Çalışma ve Toplum (2)
Çalışma ve Toplum Dergisi (5)
Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (1)
Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi (1)
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (7)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (1)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12)
ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (1)
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (4)
Celal Bayar Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (2)
Celal Bayar Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1)
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (1)
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (3)
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (5)
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi (6)
Çele (1)
Cep Dergisi (5)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi (3)
Ceza Hukuku Ve Kriminoloji Dergisi (1)
Çiftçi ve Köy Dünyası (1)
Çığır Dergisi (6)
Çınaraltı Dergisi (2)
Civilacademy (Sosyal Bilimler Dergisi) (4)
Clinical and Experimental Health Sciences (2)
Çocuk Cerrahisi Dergisi (2)
Çocuk Dergisi (4)
Çocuk Enfeksiyon Dergisi (1)
Çocuk Forum Dergisi (2)
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi (3)
Çocuk Nöropsikiyatrisi ve Rehberliği Dergisi (10)
Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi (2)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi (14)
Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Dergisi (8)
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (181)
Çocuk ve Medeniyet Dergisi (1)
Cogito (2)
Çoluk Çocuk Anne-Baba-Eğitimci Dergisi (1)
Çoluk Çocuk Dergisi (4)
Commodore Dergisi (1)
Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi (1)
Çorumlu Dergisi (1)
Cukurova Medical Journal (1)
Çukurova Tıp Dergisi (1)
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (32)
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1)
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (11)
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (3)
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (55)
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (8)
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (1)
Cumhuriyet Dergisi (1)
Cumhuriyet Gazetesi (2)
Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi (5)
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi (1)
Cumhuriyet International Journal of Education (1)
Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE (1)
Cumhuriyet Medical Journal (1)
Cumhuriyet Tıp Dergisi (8)
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Tartışmaları Dergisi (1)
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (4)
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (11)
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (4)
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (19)
Current Addiction Research (1)
Current Opinion in Psychiatry (1)
Current Research in Education (2)
Current Research in Education Dergisi (1)