Tüm Dergiler

Sistemde kayıtlı toplam 2.549 dergi bulunuyor.

ü harfi ile başlayan 101 dergi bulundu.
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik (1)
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi (1)
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi (3)
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi (2)
Ufuk Dergisi (1)
Uğur Dershanesi Bilgi İşlem Merkezi Yayınları (1)
UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (4)
UHİVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (1)
UHPPD Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (7)
Ulakbilge Dergisi (1)
Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi (1)
Ülker Dergisi (2)
Ülkü Dergisi (10)
Ülkücü Öğretmen (1)
Ülkücü Öğretmen Dergisi (37)
Uludağ Dergisi (1)
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1)
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (57)
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (1)
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (4)
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (15)
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (1)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (1)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (5)
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (1)
Ulus Dergisi (1)
Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu (1)
Ulusal Gençlik Bülteni (1)
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (1)
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (1)
Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (2)
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (1)
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE) (1)
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (6)
Uluslararası Anadolu Spor Bilimleri Dergisi (4)
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi (10)
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (1)
Uluslararası Bilim Kültürü ve Spor Dergisi (1)
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (8)
Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi (3)
Uluslararası Davraz Kongresi (1)
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi (3)
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (14)
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (1)
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi (2)
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi (1)
Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi (1)
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (3)
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi (14)
Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi (1)
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (1)
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (9)
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi – International Refereed Journal of Nursing Research (1)
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (2)
Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi (1)
Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Dergisi (1)
Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (1)
Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (1)
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ (1)
Uluslararası Hukuk ve Politika (2)
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (3)
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2)
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (33)
Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi (1)
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (1)
Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (1)
Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi (1)
Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi (2)
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi (1)
Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi (1)
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (63)
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of İnternational Social Research (2)
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (11)
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi (1)
Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (1)
Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi (1)
Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi (5)
Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (1)
Uluslararası Temel ve Klinik Tıp Dergisi (1)
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (3)
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (2)
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER) (1)
Uluslararasi Türk Lehçe Araştirmalari Dergi̇si̇ (1)
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (7)
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (2)
Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama (1)
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (5)
Uluslarası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (2)
Uluslarası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (1)
Umay (1)
Umran Dergisi (1)
Üniversite ve Köy Dergisi (2)
Üniversite ve Toplum Dergisi (3)
Urban Education Dergisi (1)
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (6)
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (17)
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2)
Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (5)
Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (1)
Usûl İslam Araştırmaları (1)
Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi (2)