1986 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 209 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Demokrat Öğrenci Nasıl Yetiştirilir? İbrahim Ethem Başaran
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kısıtlı Koşullardaki Gençliğin Mesleki Eğitimi Oscar Vasquez
Gençliğimiz Peyami Safa
Öğrenci Hemşirelerin Klinik Deneyimlerinin İlk Gününde Hasta İle İletişimi Başlatmadaki Güçlüklerinin Saptanması Leyla Kadir
Suçlu Çocuklar Sorunu Hüsnü Arıcı
Ulusal Kurtuluş Savaşlarında Gençliğin Rolü Yasemin Çongar
"Üniversite Gençliğinin Sorunları" Üniversite Adayları İçin Meslekler Rehberi Adnan Kulaksızoğlu
(2 KEZ GİİRLMİŞ) Ülkemizde Ortaöğrenim Gençliği Açısından Boş Zamanların Değerlendirilmesi Mahmut Tezcan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Peyami Safa
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ana- Baba Ergen İlişkilerini Geliştirici Öneriler Gülter Oskay
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençliğin Anlamlı ve Tarih Boyunca Gençliğe İlişkin Görüşler Bekir Onur
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Gençlerinin Kendini Kabul Düzeyine Anababa tutumlarının Etkisi (doktora tezi) Sibel Güneysu
(BİLDİRİ) Osman Cilacı
(BİLDİRİ) 30 Yıl Sonra Konya Gençliği: İki Neslin Kültüre Bakışı Saim Sakaoğlu
(BİLDİRİ) Atatürk ve Gençlik Erol Kayra
(BİLDİRİ) Atatürk ve Gençlik Sabiha Gökçen
(BİLDİRİ) Atatürk ve Gençlik Cem'i Demiroğlu
(BİLDİRİ) Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde Kastedilen Genç Kavramı ve Onu Eğiten Türk Ailesi Hüseyin Gümüş
(BİLDİRİ) Çağdaşlaşma Sürecinde Gençlerin Ekonomik Konumu:Tutum ve Değerler Barlas Tolan
(BİLDİRİ) Ergenlik Çağı Krizleri Cengiz Güleç
(BİLDİRİ) Gençler ve Yetişkinler: Kuşaklar Çatışması Atalay Yörükoğlu
(BİLDİRİ) Gençlerde Benlik Saygısı ile İlgili Bir Araştırma Füsun Çuhadaroğlu Çetin
(BİLDİRİ) Gençlerde Kişilik Eğitimine Nasıl Yardımcı Olunabilir? Süleyman Çetin Özoğlu
(BİLDİRİ) Gençlerin Yönlendirilmesinde Milli Tarih Şuuru Adnan Gülerman
(BİLDİRİ) Gençliğe Kazandırılacak Kültür Hikmet Yıldırım Celkan
(BİLDİRİ) Gençliğin Eğitiminde Din Faktörü Hamdi Mert
(BİLDİRİ) Gençliğin Ruhsal ve Sosyal Sorunları Haluk Yavuzer
(BİLDİRİ) Gençlik ve Kuşaklar Arasında İletişim Haluk Nurbaki
(BİLDİRİ) Nesillerarası Diyaloğun Önemi Orhan Onar
(BİLDİRİ) Toplumla Çalışma İlkeleri Açısından Gençlik Merkezi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi İbrahim Cılga
(BİLDİRİ) Türk Gençliğinin Yetiştirilmesinde Kadının ve Ailesinin Rolü Semra Özal
(BİLDİRİ) Üniversite Gençliğinin Beklentileri ve Sorunları Mithat Özsan
(BİLDİRİ)Gençlere Öğütler Alaattin Atik
(BİLDİRİ)Türk Gençliğinin Kültür Problemleri ve Atatürk Saim Sakaoğlu
(BİLDİRİ/RAPOR) Okul Çocuğu ve Adolesan Döneminde Sağlık : 7. Pediatri Günleri Raporları Hülya Günöz, Rüveyde Bundak
(KONFERANS) Gençlik Çağı ve Stres Zuhal Baltaş, Acar Baltaş
(KONGRE) Mustafa Necati Sepetçioğlu
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Bir Fotoğraf Sanatçısının Düşünceleri Bir Konuşma Metin Cenkmen
(KONU UYGUN DEĞİL) Hz. Musa (Çocukluk ve Gençlik Çağı) I Abdullah Aydemir
(KONU UYGUN OLMAYABİLİR) Amerikan Romanında Gençlik Konusu Oğuz Özügül
(SEMPOZYUM) Atatürk’te Egemenlik Anlayışı ve Gençlik Sevtap Demirci
(SEMPOZYUM) Üniversite Gençliğinin Bir Kesiminde Suistimale Uygun İlaç Tüketimi ile Sürekli Anksiyete İlişkisi Şükran Şimşek Atamer, Betül Aydın
(SİLİNECEK- KONU DIŞI) Amatör Genç Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma A. Dağ, Ayşe Baysal
(SİLİNECEK- YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocuklarda Önyargıları Belirleyen Etkenler Muhittin Aşkın
12- 24 Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları Nihat Nirun
12-24 Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları Özkan Ünver, Barlas Tolan, Fatma Işıl Bulut, Cavit Dağdaş
16-20 Yaş Arasındaki Korunmaya Muhtaç Gençlerde Benlik Gelişimi ve Personel Tutumu G. Berber
Adapazarı’nda Yüksek Öğrenim Gençliğinin Yurt Problemi Türkiye’nin Teknik ve Bilimsel Gelişmesinde Gelecek 10 Yılın Yüksek Öğretim Sorunları ve Sakarya’nın Yeri İ. Mete Doğruer, Hakan Selçuk
Adapazarında Yüksek Öğrenim Gençliğinin Yurt Problemi İ. Mete Doğruer, Hakan Selçuk
Adolesanda Benlik Saygısı Füsun Çuhadaroğlu
Alkol ile İlişkilerimiz ve Gençliğe Önerilerim Şakir Coşkuner
Ana-Baba Ergen İlişkilerini Geliştirici Öneriler Gülter Oskay
Asım Yahut VI. Safahat’ta Milli Eğitim Meselesi Olarak Türk Gençliğinin Gayesi ve Hedefleri Mehmet Halistin Kukul
Atatürk Milliyetçiliği ve Gençler Faruk Güventürk
Atatürk ve Gençlik Azmi Süslü
Atatürk ve Gençlik Azmi Süslü
Avrupa Ekonomik Topluluğunda Gençlik Sorunları Ömer Oktay
Baba Yoksunluğunun Benlik Kavramına Etkisi ve Babasız Öğrencilerin Problemlerinin Hangi Alanlarda Yoğunlaştığının Saptanması Oya Güngörmüş
Başarısız Olan Lise Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyleri ile Annelerin Tutumları Arasındaki İlişki Tülin Yurtbay
Batı'da ve Türkiye'de Gençlik Problemi Muharrem Şen
Bilgisayarla Gençler P. J. Blumenthal
Çeşitli Gelişim Evrelerinde Öğrencilerin Psikolojik İhtiyaçları ve Rehberlik İliş­kileri Bekir Onur, Uğur Öner
Çocuk Suçluluğu Üzerine Elazığ Islahevi’nde Sosyolojik Bir Araştırma Çetin Beslen
Çocuk ve Gençlerde İntihar Girişimi Birsen Sonuvar, Ferhunde Öktem
Çocuklarda ve Ergenlerde Atipik Cinsel Rol Davranışı Saynur Canat, Alev Evrengöl
Çocuklarda ve Gençlerde Olgunlaşma Düzeyleri, Bunların Eğitim Programları ve Öğretim Üzerine Etkisi Cavit Binbaşıoğlu
Dayak Konusunda Ana-Baba ve Ergenin Tutumu Gülter Oskay
Demokrasi Savaşımında Gençlik Ali Esgin
Depolitizasyon Süreci Gençlik Üzerine Ahmet Taner Kışlalı
Depolitizasyon Süreci ve Gençlik Üzerine Bir Konuşma Tarık Zafer Tunaya
Devletimizin Gençlere Bakış Açısı Sevda Uluğtekin
Dünya Gençlik Yılı Dolayısıyla Atatürk'ün Gençlik Konusuna Bakışı ve Niçin Atatürkçülük Eğitimi Burhan Göksel
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Etkinlikleri ve Sorunları
Emret Komutanım Mehmet Ali Birand
Ergenlerde Anababa Yoksunluğunun Früstrasyon Toleransına Etkisi Talip Çabuk
Ergenlerde Anti Sosyal Davranış Nedenleri Nermin Çelen
Ergenlerde Kimlik Bunalımı ve Din Eğitiminin Etkisi Mustafa Naci Kula
Ergenlik Adnan Kulaksızoğlu
Ergenlik (Puberte)'te Fizyolojik Değişiklikler Güneş Genç
Ergenlik Çağı Davranışlarına Din Eğitiminin Etkisi Hayati Hökelekli
Ergenlik Çağı Davranışlarında Din Eğitiminin Etkisi Hayati Hökelekli
Ergenlik Çağında Gelişmeyi Etkileyen Güçler Halide Yavuzer
Ergenlik Çağındaki Gençlerin Dini Şüphe ve Tereddütleri
Ergenlik Dönemi ve Bireyleşme Sorunu Saynur Canat
Ergenlik Döneminde Boy Kısalığı Nurçin Saka
Eski Eğitim Değerlerine Karşı Mehmet Akif ve Gençliğin Eğitimi Yahya Akyüz
Farklı Ortaöğretim Programlarından Gelen Öğrencilerin Yükseköğretimdeki Başarılarının İncelenmesi Esmahan Ağaoğlu
Federal Almanya'daki Türk Gençleri Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim İlkhan
Federal Almanya'daki Türk Gençlerinin Geleceğe Yönelik Mesleksel Şansları Faruk Şen
Federal Almanya'daki Türk Gençliğinin Sorunları Gökhan Çetinsaya
Federal Almanya'dan Dönen Gençlerin Ruhsal Belirtileri ve Bunları Etkileyen Faktörler Beril Tufan
Geleceği Olmayanlar Zeki Yücel
Genci Tanıma ve Yönlendirme Norma Razon
Genç İşçilerin Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu
Genç Müzikçilere Öğütler Robert Schumann, Turgut Güran
Genç Sosyalleşme, Sosyal ve Kültürel Yapı Nilgün Çelebi
Gençlerimiz ve Eğitim Tevfik Çavdar
Gençlerimiz ve Müzik Fırat Kızıltuğ
Gençlerin Ana-Babanın İsteklerine Uyumu ve Ana Baba Davranışları Semiha Arsoy Atakan
Gençlerin Değerleme Sıralaması Üzerine Bir Araştırma Ahmet Şirin
Gençlerin Eğitimi
Gençliğe Mesaj Şaban Döğen
Gençliğin Anlamı ve Tarih Boyunca Gençliğe İlişkin Görüşler Bekir Onur
Gençliğin Bağımsızlık Yolu Ulusal Bağımsızlıktan Geçer Kutlu Tunca Hacıoğlu
Gençliğin Barışa Katkısı ve Türk Gençliği M. Hakan Yavuz
Gençliğin Dünya Görüşü ve Terörizm Ali Osman Özcan
Gençliğin Eğitimi Rıfat Okçabol
Gençliğin Eğitiminde Folklordan Nasıl Faydalanabiliriz 2 Göktan Ay
Gençliğin Ruhi ve Sosyal Problemleri Adnan Ziyalar
Gençliğin Yolu Kemalizm Ahmet Saim Özsever
Gençlik Çağında Hobinin Önemi Hasan Özönder
Gençlik Döneminde Uyum ve Davranış Sorunları Aysel Ekşi
Gençlik Döneminin Öğrenim Sorunları Turhan Oğuzkan
Gençlik Eğitim, Meslek, İş İstiyor İsmail Gül
Gençlik Kavramı Mübahat Türker Küyel
Gençlik Kesiminde Öğretimsizlik ve İşsizlik Haldun Özen
Gençlik Merkezleri Yöneticileri İçin Atatürk ve Gençlik Turhan Binay
Gençlik Merkezlerindeki Grup Faaliyetlerinde Grup Dinamiği ve Liderlik Beril Tufan
Gençlik Meseleleri ve Eğitim Politikamız Selim Yavuz Turganoğlu
Gençlik Meselelerimiz: Eğitim-Uyuşturucu ve Alkolizm Ramazan Eren
Gençlik Milli Mefahir ve Milli Gurur Bahaeddin Ögel
Gençlik Rüzgarı Cevdet Kolak
Gençlik Sorunlarının Basına Yansıması Eyüp Kemerlioğlu
Gençlik ve Demokrasi: Katılımcı Gençlik Örgütleri Necmettin Erkan
Gençlik ve Doğa M. Cemil Özgül
Gençlik ve Ekonomik Sorunları Üzerine Bir Konuşma Muhteşem Kaynak, Faruk Güçlü
Gençlik ve İdealizm Kemal Güçlüol
Gençlik ve Kültürel Bütünleşme Hasan Küçük
Gençlik ve Milli Kültür Değerlerimiz Ahmet Savran
Gençlik ve Ruh Sağlığı Fuat Aziz Göksel
Gençlik ve Sahip Olma Duygusu Mustafa Necati Sepetçioğlu
Gençlik ve Uyuşturucu Maddeler Ali Özcan
Gençlik Yılı ve Yerel Yönetimler Tacettin Karaer
Gençlik Yılında Ceza ve Islah Politikası Nur Centel
Gençlik, Sevgi, Terbiye Ve Olgun İnsan Hüseyin Varol
Gençliksiz Gençlik Yılı Mehmet Güler
Gençlikte Görev ve Sorumluluk Anlayışı Üzerine Osman Cilacı
Gençlikte Kendi Kendini Eğitme Hayati Hökelekli
Güney Anadolu Bölgesindeki Suçlu Çocukların Suç Çeşitlerine Göre Bir İncelemesi Nihat Aycan
Hastalanan Nesiller Turan Akkoyun
Hükümlü Çocukların Benlik Tasarımlarıyla Yeniden Toplumsallaşmaya Yatkınlıkları Arasındaki İlişkiler Sevda Uluğtekin
İstanbul Kentinde Öğrenim Gençliğinde Sigara İçme Olayı Etkinliklerinin Araştırılması Yıldız Tümerdem, Bedia Ayhan, U. Emekli
Kadın, Gençlik ve Cinsellik Bekir Onur
Kimlik Bunalımı Üzerine Düşünceler/ Gençlerimize Örnek olacak Şahsiyetler Sunulmuyor Recep Doksat
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Ve Çocuk Suçluluğu Yener Kur
Laiklik Tartışması ve Dindar Gençler İsmail Gül
Lise Çağı Öğrencilerin Aile Planlaması ve Eğitimine Yaklaşımları Yıldız Pekşen, M. Kemal Baysal, T. Akbulut
Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarım Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler Gürhan Can
Lise Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları Mücahit Dilekmen
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik ve İdeal Benlik Kavramlarının Tercih Edilen ve Seçilen Meslek Kavramları ile Bağdaşım Düzeyleri A. İzci
Meslek Seçiminde Kararsızlık Yıldız Kuzgun
Metropoliten Bir Kentte Öğrenimdeki Gençlerin Sigara ve Alkol Kullanım Boyutları ve Etkinliklerinin Araştırılması Yıldız Tümerdem, Rian Dişçi, Bedia Ayhan
Milli Kültür ve Gençlik Hasan Küçük
Millî Kültürümüzün Meselelerinden Biri Olan Telaffuz Hatâları ve Gençlerin Bu Konudaki Durumu Sadık Kemal Tural
Normal Ergenlik Gelişimi ve Ergenlikte Gecikme Hülya Günöz
ODTÜ Kampüsünde Gençlik ve Sorunları Meral Aksu, Fersun Paykoç
Ortaöğrenim Gençliğinin Yükseköğrenime Geçişte Karşılaştığı Sorunlar Suat Anar
Öğrenciler Üzerinde Okul Televizyondan Daha Etkili Bülent Berkman
Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları ile Ebeveynlerinin Eğitim Seviyesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nilgün Kalfazade
Öğrenim Gençliğinde Alkol Alma Olayı ile Sosyal Sağlık Etkileşimi Yıldız Tümerdem, V. Yücel, Rian Dişçi, B. Ayhan, Ö. Güray
Psiko- Sosyal Açıdan Çocuk Suçluluğu Haluk Yavuzer
Psychological Maltreatment; An Attempt Of Its Definition By Experts and Its Assessment Among A Group Of Adolescents Melda Alantar
Savaş Kavramına Yeni Bir Yaklaşım Ve Savaşın Çocuk Suçluluğuna Etkisi Handan Attar
Sen Misin Genç Dedikleri Yemen Ulus
silinecek Yahya Akengin
silinecek Osman Cilacı
silinecek Nihat Nirun
SİLİNECEK (2 KEZ)Gençliğin Eğitimi Neşet Çağatay, Atalay Yörükoğlu, A. Ferhan Oğuzkan
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ 12-24 Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Problemleri Mustafa Gündüz
SİLİNECEK Genç Kızlar Tahsin Yücel
silinecek! Halide Yavuz
SİLİNECEK/ROMAN Genç Kızın Tılsımı Sara Craven
SİLİNECEK/ROMAN Liseli Bir Kız Sevdim Oğuz Özdeş
SİLİNECEK/UYGUN OLMAYAN Genç Kuşak 1980 Sonrasında Türk Şiirini Tartışıyor
SİLİNMELİ Peygamberimizin Hayatı (Çocuklar ve Gençler İçin) İhsan Işık
SİLİNMELİ/KONGRE Gençlik ve Demokrasi Eğitimi Ergun Özbudun
Sosyal ve Kültürel Değişme Sürecinde Gençlik Birsen Gökçe
Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Paşakapısı Cezaevinde Bir Deneme Edibe Sözen
Söz Gençlerin Kolektif
Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziki ve Motorsal Ölçümlerinin Karşılaştırılması Karaca Müezzinoğlu
Suçlu Çocukların Psiko- Sosyal Yönden Bir Araştırması Muammer Akman, Muzaffer Zengin
Suçlu Çocukların Yargılanması Ayşe Sümer
Şehir Planlamasında Gençlik Unsuru Ahmet Alkan
tekrar Üniversiteli Kız Öğrencilerin Gözünde Kadın ve Erkeğin Değeri Osman Nuri Demirel
TEZ OLARAK BULUNAMADI Ergenlik Dönemine İlişkin Rorschach Bulgularının Klinik Açıdan Değerlendirilmesi Refia Palabıyıkoğlu
The University Students Value Preferences Fatma Başaran
Tiyatro ve Gençlik Semih Sergen
Toplumsal Yaşama Katılım İçin Öğrenci Dernekleri Serdar Can
Türk Gençlerinin Federal Almanya'da Mesleki Eğitimi-Federal Eğitim ve Bilim Bakanlığı Tarafından Uygulanan Teşvik Programları Gudrun Stoltenberg
Türk Gençliği ve Milletçe Aranan Hüviyet Mehmet Aydın
Türkiye'de Gençliğin Konumu Birsen Gökçe
Türkiye'de Gençliğin Sosyal Atmosferi Agah Oktay Güner
Türkiye'de İstihdamın Yapısı ve Genç İşsizler Sorunu Ertan Oktay
Türkiye'deki Kıbrıs'lı Yükseköğrenim Gençliğinin Sorunları Özcan Demirel
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Çeviri Sorunları İlknur Egel
Uyuşturucu ve Gençlik İbrahim Kapaklıkaya
Üniversite Gençlerinin Kendini-Kabul Düzeyine Ana-Baba Tutumlarının Etkisi Sibel Güneysu
Üniversite Gençliğinin Psikolojik Sorunları Binnur Yeşilyaprak
Üniversite Öğrencilerinin Problemlerinin Akademik Başarıya Etkisi Nilüfer Voltan Acar
Üniversite Son Sınıf Kız Öğrencilerin Sağlık-Spor ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Selma Şahin Salman
Üniversiteli Gençler Aysel Ekşi
Üniversiteli Gençler Aysel Ekşi
Üniversiteli Kız Öğrencilerin Gözünde Kadın ve Erkeğin Değeri Osman Nuri Demirel
Yabancı Ülkelerden Yurda Dönen İşçi Çocuklarının Eğitimi A. Şimşek
YÖK Gençliği Emre Kongar
Yurt Dışından Dönen Çocukların Uyum Sorunları Aydın Ayhan
Yurt Dışından Dönüş Yapan "İkinci Kuşak" Gençlerle Türkiye’de Yetişen Yaşıtlarının Kişilik Tercih Değişkenlerinin Karşılaştırılması Derya İnceoğlu, Fatoş Erkman
Zihinsel Engelli Çocukların ve Gençlerin Eğitimi Dorothy M. Jeffree
RSS - 1986 beslemesine abone olun.