Gençlerin Değerleme Sıralaması Üzerine Bir Araştırma

TEZ

Gençlerin Değerleme Sıralaması Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
357895
Sayfa Sayısı
158
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori

Şirin, Ahmet, Gençlerin Değerleme Sıralaması Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986, Yüksek Lisans.