Prof. Dr. Ayhan Demir

The Effects of Stress Management Training Program on Perceived Stress, Self-Efficacy and Coping Styles of University Students (Stres Yönetimi Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres, Kendine Yeterlilik ve Başaçıkma Stilleri Üzerindeki Etkisi)

The Relationship Among Self Construal, Family Functioning and Sibling Number in Terms of Gender in High School Students (Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Bağlamında Benlik Kurgusu, Aile İşlevselliği ve Kardeş Sayısı Arasındaki İlişki)

(2 KEZ GİRİLMİŞ) The Relationship Among Self Construal, Family Functioning and Sibling Number in Terms Of Gender in High School Students (Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Bağlamında Benlik Kurgusu, Aile İşlevselliği ve Kardeş Sayısı Arasındaki İlişki)

Perceived Social Support, Academic Self-Efficacy and Demographic Characteristics as Predictors of Perceived Stress Among Turkish Graduate Students in The USA (ABD'de Lisansüstü Eğitim Yapan Türk Öğrencilerin Algılanan Stres Düzeyini Yordayıcı Değişkenleri)

RSS - Prof. Dr. Ayhan Demir beslemesine abone olun.