The Impact of Consumer Ethnocentrism on Generation Y's Purchase Intentions and Their Consumer Decision-Making Styles: An Empirical Study on Turkish University Students (Tüketici Etnosentrizminin Y Jenerasyonu Satın Alma Eğilimleri ve Tüketici Karar Verme Stillerine Etkisi: Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılmış Ampirik Bir Çalışma)

TEZ

The Impact of Consumer Ethnocentrism on Generation Y's Purchase Intentions and Their Consumer Decision-Making Styles: An Empirical Study on Turkish University Students (Tüketici Etnosentrizminin Y Jenerasyonu Satın Alma Eğilimleri ve Tüketici Karar Verme Stillerine Etkisi: Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılmış Ampirik Bir Çalışma)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
264737
Sayfa Sayısı
147
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı; Türk Y Jenerasyonunun etnosentrik davranışlarını ve bu davranışların mükemmeliyetçi tüketici karar verme ve fiyat yönlü tüketici karar verme stilleri arasındaki ilişkisini incelemek, bu doğrultuda pazarlamacılara tavsiyelerde bulunabilmektir. Çalışma için gerekli veriler anket aracılığı ile Türkiye'nin en kalabalık şehri; İstanbul'da, Yeditepe Üniversitesi'nde elde edilmiştir. Araştırma sonuçları genç Türk tüketicilerin okudukları bölüme ve yurt dışı deneyimlerine göre farklı etnosentrik eğilimlere sahip olduklarını göstermektedir. Sonuçlar, ithal mallara yönelik tüketici davranışlarını ölçmek üzere geliştirilmiş etnosentrism ölçeğinin (CETSCALE) ve tüketici karar verme stillerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş tüketici davranışları envanterinin (CSI) sağlamlığını göstermektedir. Ayrıca çalışma sonuçları; fiyat yönlü tüketici karar verme stilinin genç Türk müşterilerin etnosentrik ön yargılarıyla yakından ilgili olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma müşteri etnosentrizmi ölçümleri ile birlikte müşteri karar verme stilleri hakkında literatüre katkıda bulunmaktadır. Bulgular, gelişmekte olan Türk endüstrisinde faaliyette bulunan veya girmeyi planlayan ve Türk Y Jenerasyonunu hedef kitle olarak belirleyen yerli ve yabancı pazarlamacılar için uygulamalar içermektedir.

Yavuzer, Irmak, The Impact of Consumer Ethnocentrism on Generation Y's Purchase Intentions and Their Consumer Decision-Making Styles: An Empirical Study on Turkish University Students (Tüketici Etnosentrizminin Y Jenerasyonu Satın Alma Eğilimleri ve Tüketici Karar Verme Stillerine Etkisi: Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılmış Ampirik Bir Çalışma), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.