SİLİNECEK(YUrtdışı) Sovyetler Birliği Ekonomisinde Gençliğin Rolü