Gençler Arasında Şiddete Dönük Davranışların Sosyolojik Olarak İncelenmesi: Trabzon İli Örneği

TEZ

Gençler Arasında Şiddete Dönük Davranışların Sosyolojik Olarak İncelenmesi: Trabzon İli Örneği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
323520
Sayfa Sayısı
174
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
‘Gençler Arasında Şiddete Dönük Davranışların Sosyolojik Olarak İncelenmesi’ adlı bu çalışmamızın amacı, gençler arasında meydana gelen şiddet davranışlarının nedenleri ortaya koymaktır. Araştırma evrenimiz Trabzon il merkezidir. Araştırma teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır. Teorik aşamada ilk olarak şiddet ve gençlik kavramları tanımlanmıştır. Ardından çeşitli düşünürlerin yaklaşımlarına yer verilmiştir. Son olarak şiddetin sosyolojik nedenleri ve gençler arasında şiddete etki eden faktörler açıklanmaya çalışılmıştır. Uygulama aşamasında ise gerekli sayıda örneklem çekilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Usta, Bahar, Gençler Arasında Şiddete Dönük Davranışların Sosyolojik Olarak İncelenmesi: Trabzon İli Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, Yüksek Lisans, pdf.