Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri

MAKALE

Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
142-155
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yıllar içinde iç göçün metropoller ekseninde artması, göç edenler tarafından belirli sosyal sorunlara yer açmaktadır. Özellikle göç eden çocukların, suça sürüklenmesindeki oranın önemli bir yerde durması çocuğun içerisinde bulunduğu çevreden etkilendiğinin bir göstergesidir. Sosyal uyumsuzluk, toplumsal değişim, olumsuz çevresel faktörler ve sosyal adaletsizlik sorunlarını ele alarak göç ile gelen çocukların karşılaştıkları olumsuzluklar üzerinde durulmuştur. Çalışma kapsamında, en fazla göç alan Antalya, İstanbul, Diyarbakır ve Adana metropollerinde suça sürüklenen çocuklar ile yapılmış araştırmalar ele alınarak, göç ve suç bağlamında bir betimleme yapılmıştır. Bu amaçla bu şehirlerde yapılmış göç ve çocuk suçluluğunu ele alan çalışmaların verileri çeşitli değişkenler bağlamında ele alınmıştır. Çalışma kapsamında ortaya çıkan en önemli veri; göç eden çocukların suça sürüklenme konusunda risk altında olduğu çıkarsamasıdır. Ortaya çıkan bulgular minvalinde ise, sosyal hizmetin bütüncül bakış açısı ile öneriler sunularak, göç sonrası çocukların suça sürüklenme ihtimalini azaltmak, sosyal entegrasyonlarını sağlamak ve var olan hizmet modellerini geliştirmek amacıyla öneriler sunulmuştur.

Gönültaş, M. Burak - Kelebek, Görkem, Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2, 2017, 142-155, pdf.