Çocuk Suçluluğu-Küçüklük-Çocuk Mahkemeleri Ve İnfaz Müesseseleri

MAKALE

Çocuk Suçluluğu-Küçüklük-Çocuk Mahkemeleri Ve İnfaz Müesseseleri

Şensoy, Naci, Çocuk Suçluluğu-Küçüklük-Çocuk Mahkemeleri Ve İnfaz Müesseseleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul, 1, 1949, 95-166, pdf.