Siyasal Bilgilenmede İnternetin Rolü ve Etkinliği: Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitesi Örneği

MAKALE

Siyasal Bilgilenmede İnternetin Rolü ve Etkinliği: Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
23
Yıl
Sayfa Aralığı
187-202
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yaşadığımız dünyada uzak ve yakın çevrede meydana gelen bazı olaylar insanların günlük yaşamını etkileyebilmektedir. Bireyler bu gelişmelerden olumsuz etkilenmemek veya bu etkiyi azaltmak adına, yaşanan gelişmeleri anında takip etme ihtiyacı duymaktadırlar. Özellikle kitleleri yönetenlerin (siyasilerin) almış oldukları kararlar günlük yaşamı etkileyebilmektedir. Siyasiler bazı kararları veya gelişmeleri artık internet ortamında çeşitli platformda paylaşarak insanları bilgilendirmektedirler. Bilhassa gençler arasında her geçen gün kullanımı yaygınlaşan internet, siyasal bilgilenme sürecinde de giderek ön plana çıkmaya başlamıştır. Zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, insanlara sınırsız bilgiye ulaşma imkânı sağlayan internet, aynı zamanda geniş bir siyasi bilgilenmeyi de mümkün kılmaktadır. Ayrıca internet her türlü enformasyona ulaşmayı kolaylaştırmıştır. İnsanlar internet sayesinde gündeme ilişkin siyasi olayları anlık olarak takip edebilmektedir. Bu çalışma üniversite öğrencileri bağlamında, gençlerin siyasal bilgilenmesinde internetin rolü ve etkinliğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, 540 katılımcıdan yüz yüze anket tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcılar, siyasal bilgilenmede internete düşük düzeyde güvenmektedir. Kadınların siyasal bilgilenmede internete güven düzeyi, erkeklere göre daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin günlük internet kullanım süreleri arttıkça siyasal bilgilenmede internete olan güven düzeyi de artmaktadır. Katılımcıların siyasal bilgilenmede iletişim araç ve yöntemleri arasında en fazla internete önem verdikleri dikkat çekmektedir. Yine katılımcılar internet üzerinde en fazla siyasi içerikli konular ve eğitim içerikli konularla ilgilenmektedir.

Koçak, Mevlüt Can, Siyasal Bilgilenmede İnternetin Rolü ve Etkinliği: Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitesi Örneği, Turkish Studies, 23, 2017, 187-202, pdf.