Beslenme-Gastronomi İle İlgili Haberlerin ve Köşe Yazılarının Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi

MAKALE

Beslenme-Gastronomi İle İlgili Haberlerin ve Köşe Yazılarının Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
8
Yıl
Sayfa Aralığı
558–566
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, basında çıkan beslenme gastronomi ile ilgili çıkan görsel, işitsel ve yazılı haberlerin, üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü, Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileridir. Öğrencilerin hangi yayın organlarını takip ettiği, ve basında yer alan gastronomi -beslenme başlıklı haberler ile ilgili soruları da içeren anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırmalar yapılmış olup sınıflandırılan veriler kodlanarak tablolar halinde gösterilmiştir. Araştırmamızda üniversite öğrencilerinin interneti %97.5 her gün takip ettikleri belirlenmiştir. Haberlerden etkilenip bir ürünü deneme, değiştirme yada kullanmayı bırakanların oranı %47.5 (K %30.8, E %16.7) iken, prebiyotik ürünler ve bitki çaylarını aynı oranda (%8.8) ve fast food ürünler ve diyet ürünlerini aynı oranda (%7.0) değiştirdikleri gözlenmiştir. Bisküvi, dondurma, enerji içecekleri, kahvaltılık gevrek ürün (%0.0) tercihlerini değiştirmede medyanın hiçbir etkisi olmadığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak gazete ve dergilerde yer alan sağlıklı beslenme ve gastronomi ile ilgili haberleri ve köşe yazılarını okuma ile reklamlardan etkilenip beslenme alışkanlıklarını değiştirme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var iken (X²=41.956, p<0.05); bir ürünü değiştirme veya kullanmayı değiştirme arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Mankan, Esra - İçyer, Duygu, Beslenme-Gastronomi İle İlgili Haberlerin ve Köşe Yazılarının Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi, Social Sciences Studies Journal, 8, 2017, 558–566, pdf.