Gençlerin Avrupa Birliği’ne Bakışı Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Örneği

MAKALE

Gençlerin Avrupa Birliği’ne Bakışı Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
29
Yıl
Sayfa Aralığı
309–334
Kategori

İnce, Mustafa - Koçak, Mevlüt Can, Gençlerin Avrupa Birliği’ne Bakışı Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Örneği, Turkish Studies, 29, 2017, 309–334, .