Muhalefet Süreci Bağlamında Gençlerde Din ve Sivil İtaatsizlik Üniversite Öğrencileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

KİTAP

Muhalefet Süreci Bağlamında Gençlerde Din ve Sivil İtaatsizlik Üniversite Öğrencileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
232
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Sivil toplum düşüncesinin kazandığı öneme paralel olarak, bu anlayışın bir türevi/ yansıması olan “sivil itaatsizlik”, günümüz siyasal ve sosyal bilimler literatürünün en başat kavramlarından biri olmuştur. Bu eserde, kuşak sınıflamasında “y kuşağı” olarak geçen ve halen yüksek öğretimin lisans ve lisans üstü seviyelerinde eğitim gören gençlerimizin, kendi nesilleri, sivil itaatsizlik ve siyaset hakkındaki düşüncelerini dinle ilişkileri bağlamında ele almaya çalıştık. Dindar gencin kendine has bir protesto biçimi var mıdır? Üniversite gençliği apolitik midir? Sivil itaatsizlik eylemlerine katılanlar, bilinçli özneler mi, yoksa manipüle edilebilecek piyonlar mıdır? Bu ve benzeri sorulara cevap bulmaya çalıştık.

Odabaşı, Fatma, Muhalefet Süreci Bağlamında Gençlerde Din ve Sivil İtaatsizlik Üniversite Öğrencileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, İstanbul, Rağbet Yayınları, 2017.