Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Ekonomisine Katkısı

MAKALE

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Ekonomisine Katkısı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
59
Yıl
Sayfa Aralığı
402-422
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Üniversiteler kuruldukları kentin sosyokültürel, ekonomik ve çevresel faktörleri üzerinde büyük ölçüde etkiye sahiptirler. Özellikle üniversiteler bulundukları kentin ekonomisinin gelişmesinde, sosyoekonomik eşitsizliği gidermede önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu anlamda üniversite öğrencilerinin harcamaları bulundukları kentin ekonomisine canlılık kazandırmaktadır. Bu nedenle çalışmada Beypazarı ilçesinde bulunan Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilçe ekonomisine olan katkılarını belirlemek amacıyla öğrencilerin yaptıkları harcamaların tespitine yönelik analiz yapılmıştır. Çalışmada 2016-2017 eğitim öğretim yılında Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan 385 öğrenciye anket uygulanmış ve veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda bir öğrencinin aylık ortalama 532,60TL harcama yaptığı ve öğrencilerin toplam olarak ilçe ekonomisine bir yılda yaklaşık 4,316,190TL katkı sağladığı tespit edilmiştir.

Köksal, Yelda - Özşen, Zeynep Sıla, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Ekonomisine Katkısı, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 59, 2017, 402-422, pdf.