Çocuk ve Ergenlerde Uçucu Madde Bağımlılığını Etkileyen Psikososyal Sebepler: Olgu Sunumu

MAKALE

Çocuk ve Ergenlerde Uçucu Madde Bağımlılığını Etkileyen Psikososyal Sebepler: Olgu Sunumu

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
1-11
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Uçucu maddelerin sanayi sektöründeki işlevselliği dışında keyif verici, uyarıcı ve haz alıcı olarak kötüye kullanımı yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda uçucu madde bağımlılığı çocuk ve ergenler arasında hızla yayılmaktadır. Ayrıca çocuk ve ergenlerin madde kullanma sebepleri de değişkenlik göstermektedir. Bağımlılığın görülme sıklığı ortalama 14-15 yaşlarındaki hastalardadır. Uçucu madde bağımlılığını etkileyen psikolojik nedenlere bakıldığında, genelde stresle nasıl baş edileceğinin bilinmemesi, olumsuz ve kötü duygulanımdan kurtulma isteği, maddenin keyif verici etkisinden haz alma, merak etme, bir gruba ait olma isteği kendini güçlü hissetme gibi etkenler sayılabilmektedir. Sosyal faktörlere bakıldığında ise uçucu maddelere erişimin kolay ve ucuz olması, aile içinde kabul görmesi, akran etkisi, sosyal ortamlarda maddeye olumlu bakış açısının olması ve sosyal medyada özendirici görsellerin bulunması başta gelmektedir. Yapılan bu çalışmada da 12 yaşında uçucu madde(çakmak gazı) kullanmaya başlayan aile öyküsünde alkol ve esrar (cannabis) bağımlılığı olan klinik bir vakanın, uçucu maddeye ek olarak alkol ve esrar (cannabis) bağımlısı olmasına neden olan psikososyal etmenler değerlendirilmiştir.

Karaaslan, Ayşenur, Çocuk ve Ergenlerde Uçucu Madde Bağımlılığını Etkileyen Psikososyal Sebepler: Olgu Sunumu , Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2, 2017, 1-11, pdf.