Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrencilerinden, Lisanı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması

MAKALE

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrencilerinden, Lisanı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
15-24
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ( BESYO) öğrencilerinin ders dışı serbest zamanlarında bir spor kulübünde sportif faaliyet göstermelerinin lisans eğitimlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada lisanslı öğrencilerle diğer lisansı olmayan öğrencilerin akademik başarıları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın evrenini BESYO öğrencilerinden l65 erkek ve 35 kız olmak üzere 200 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 80 lisanslı öğrenciyle 73 lisansı olmayan toplam 153 öğrencinin okuldaki lisans derslerindeki akademik başarıları karşılaştırılmıştır. Erzurum "Atatürk Üniversitesi BESYO öğrencilerinden lisansı) olan ve olmayan öğrencilerin akademik başarılarının karşılaştırılması" konulu çalışmamızda şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: Lisansı! öğrencilerle lisanslı olmayan öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Bazı lisanslı sporcuların milli takım düzeyinde olmaları, müsabakaların fazlalığı, çalışmaların daha yoğun olması, lisans derslerinde başarısızlığa yol açmıştır. Bu da bazı lisanslı öğrencilerin başarısını düşürdüğü görülmüştür.

Şirinkan, Ahmet - Şirinkan, Seher - Kaldırımcı, Murat - Çalışkan, Erkan - Katkat, Dursun, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrencilerinden, Lisanı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Erzurum, 3, 2017, 15-24, pdf.