Genç Tüketicilerin Ürünün Yenilik Derecesi Algısının Algılanan Kalite Üzerindeki Etkisi

MAKALE

Genç Tüketicilerin Ürünün Yenilik Derecesi Algısının Algılanan Kalite Üzerindeki Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
22
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
197-208
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada amaçlanan, yeni cep telefonu satın alımı kapsamında, tüketicilerin ürünün yenilik derecesi algısına yol açan faktörlerin belirlenmesi, yenilik derecesi algısının algılanan kalite üzerindeki etkisinin incelenmesi ve bu ilişkilerin cinsiyetin düzenleyici etkisi göz önünde bulundurularak araştırılmasıdır. Araştırmanın ana kütlesini 18-25 yaş arası genç tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçları, tüketicinin fiyat algısının ve olumlu ağızdan ağza iletişimin, ürünün yenilik derecesini artırdığını, yenilik derecesinin ise algılanan kaliteyi olumlu etkilediğini göstermektedir. Kadın ve erkek örneklem üzerinde farklılaştığı gözlenen bulgular, kadın tüketicilerin yenilik derecesi konusunda fiyata ve olumlu ağızdan ağıza iletişime, erkeklerin ise sadece fiyata duyarlı olduklarını göstermiştir.Ayrıca kadın tüketiciler için ürüne yönelik yenilik algısı, kalite algısının önemli bir göstergesi iken, erkek tüketiciler için böyle bir bulguya rastlanmamıştır. Bu sonuçta etkili olan temel faktörün, kadın ve erkek tüketiciler arasında teknolojik ürünlere yönelik ilgilenim düzeyi farkı ile sosyal ve rasyonel faktörlerin satın alma kararlarındaki farklı derecedeki ağırlıkları olduğu düşünülmektedir.

Çal, Betül - Erdem, Aytaç, Genç Tüketicilerin Ürünün Yenilik Derecesi Algısının Algılanan Kalite Üzerindeki Etkisi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Trabzon, 22, 2017, 197-208 , pdf.