Kademeli Sorumluluk Aktarımı Modeli Kullanılarak Öğretilen İnternette Arama-Anlama Stratejilerine Yönelik Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Eylemleri

MAKALE

Kademeli Sorumluluk Aktarımı Modeli Kullanılarak Öğretilen İnternette Arama-Anlama Stratejilerine Yönelik Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Eylemleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
51
Yıl
Sayfa Aralığı
629-640
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Elektronik ortamların verimli bir şekilde kullanımının öğretilmesi bireylerin gelecekte başarılı okuryazar olmalarında önemli bir faktördür. Okullarda eğitim ve öğretim ağırlıklı olarak basılı metinler üzerinden gerçekleşmektedir. Fakat okullarda verilen proje ödevleri, kullanılan akıllı tahta ve projeksiyon ile birlikte elektronik ortamların kullanımının artması ile birlikte beceri ve stratejiler ihtiyaç haline gelmiştir. Öğrenciler elektronik ortamları kullanma konusunda bilinçli davranış gösterememektedir. Bu çalışmaya, beceri ve strateji öğretiminde kullanılan KSAM ile yapılan çalışmaların ve ilkokul düzeyinde yansıtıcı günlük çalışmalarının az olması, yansıtıcı düşünme üzerine yapılan çalışmalar genellikle öğretmen yetiştirmeyle ilgili olması ve durum çalışması yapılmaması yönünden ihtiyaç duyulmuştur. Araştırma nitel bir araştırma olup, araştırmada kademeli sorumluluk aktarımı modeli kullanılarak öğretilen internette arama-anlama stratejilerine yönelik ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünme eylemlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma 10 kişi ile gerçekleştirilmiş olup, odak grup görüşmeleri ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, tüm gruplarda ortak öğrenilen ve kullanılan stratejilerin araştırma, tahmin etme, gezinme ve soru sorma stratejileri olduğu görülmektedir. Alt, orta ve üst gruptaki öğrencilerin kendilerini değerlendirdikleri ve durumlarını aktardıkları günlüklerde gruplarla uyumlu olarak ifadelerin, özdeğerlendirme puanlarının ve strateji öğrenimi başarısının pozitif yönde farklılaştığı tespit edilmiştir.

Aydemir, Zeynep - Sakız, Gönül - Cihangir, Doğan Midrabi - Aşıcı, Murat, Kademeli Sorumluluk Aktarımı Modeli Kullanılarak Öğretilen İnternette Arama-Anlama Stratejilerine Yönelik Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Eylemleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 51, 2017, 629-640, pdf.