Evde Yaşayan Öğrenci ile Yurtta Yaşayan Öğrencinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi

MAKALE

Evde Yaşayan Öğrenci ile Yurtta Yaşayan Öğrencinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
275-291
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada evde yaşayan öğrenci ile yurtta yaşayan öğrencilerin yaşam do- yum düzeyleri son yıllarda sık kullanılmaya başlanan yapısal eşitlik modeli ile analizi yapılmıştır. Analizin yapıldığı dönem 2015 bahar ders dönemidir. Örneklem olarak belirlenen öğrenci sayısı 208’dir, meslek yüksekokulunda aktif olarak öğrenci sayısı 850’ye yakındır. Öğrencilerin ekonomik durum al- gısı, ziksel sağlık algısı, ruhsal sağlık algısı, kişiler arası ilişki algısı, yaşam kalitesi algısı ve kalınan yerden memnuniyet algısı iyi, normal ve kötü olarak ölçülmüş ve frekans dağılımları üzerinden değerlendirilmiştir. Değerlendir- me neticesinde bu algıların evde yaşayan öğrencilerin “iyi” değerlendirmeleri daha yüksek çıkmıştır. Evde ve yurtta kalan öğrencilerin olumlu duyguları her iki grup için dört ifade ile, olumsuz duygular ise altı ifade ile likert beşli ölçüm modeli ile ölçülmüştür. Bu ifadelere birinci ve ikinci düzey yapısal eşitlik mo- deli ile doğrulayıcı faktör analizi(DFA) uygulanmış ve özellikle ikinci düzey DFA analizinde olumsuz duyguların yurtta yaşayan öğrencinin, evde yaşayan öğrenciye göre daha yüksek düzeyde yordadaığı anlaşılmıştır. Evde yaşayan öğrenci için olumsuz durumların artmış olması onun yaşam doyumunu çok fazla etkilememektedir.

Kandemir, Hamza - Dirik, Bayram - Narin, Müslime, Evde Yaşayan Öğrenci ile Yurtta Yaşayan Öğrencinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi, İş ve Hayat Dergisi, Ankara, 4, 2017, 275-291, pdf.