İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Ötbb Tekniğiyle İşlenen İngilizce Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri

MAKALE

İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Ötbb Tekniğiyle İşlenen İngilizce Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
85-106
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı işbirlikli Öğrenme tekniklerinden Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri (ÖTBB) tekniğiyle ders işlenmesi sonucunda öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma,Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliğive Otelcilik Bölümü Alt Orta (Pre-Intermediate) seviyede İngilizce eğitimi alan2. sınıf öğrencilerinden toplam 25 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamına alınan konular çalışma grubunda İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden ÖTBB tekniği ile işlenmiş, çalışma haftada 5 ders saati olmak üzere 8 hafta sürmüştür. Çalışma grubundaki öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri ile ilgili verileri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen“Açık Uçlu Yazılı Anket” kullanılmıştır. Öğrencilerin verdikleri yanıtlardan İngilizce öğrenmeye ilişkin genel olarak olumlu tutuma sahip oldukları ve İşbirlikli grup çalışmalarında yapılan etkinliklerin öğrencilerin derse yönelik tutumları, akademik başarıları ve kişiler arası ilişkileri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu anlaşılmıştır.

Kartal, Şefik - Özbek, Ramazan, İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Ötbb Tekniğiyle İşlenen İngilizce Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri, The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 2, 2017, 85-106, .