Farklı Bölümlerden Öğrenciler Yabancı Dil Olarak İngilizce’yi Öğrenirken Motivasyon Türünde Farklılık Gösterirler Mi? 

MAKALE

Farklı Bölümlerden Öğrenciler Yabancı Dil Olarak İngilizce’yi Öğrenirken Motivasyon Türünde Farklılık Gösterirler Mi? 

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
5
Yıl
Sayfa Aralığı
67-77
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma, farklı branştan öğrencilerin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenirken motivasyon türünde farklılık gösterip göstermediklerini araştırmayı amaçlamaktadır. Motivasyon türü, bu çalışmada bağımsız değişkenken, öğrencilerin okudukları bölüm bağımlı değişkendir. Çalışmanın katılımcıları İstanbul, Türkiye‟de bir vakıf üniversitesinde beş farklı programda okuyan 170 öğrenciden oluşmaktadır. Yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenmedeki motivasyon türünde değişiklik gösterip göstermediklerini anlamak için katılımcılardan 20-maddelik bir anket doldurmaları istenmiştir. Toplanan veri, SPSS aracılığıyla analiz edilmiştir. Sonuçlarda farklı branşlarda okuyan öğrencilerin bütünleştirici motivasyon türünde bir farklılık göstermedikleri görülmüştür. Fakat, aynı öğrenciler araçsal motivasyon türünde farklılık göstermişlerdir. Uçak Teknolojisi bölümünde okuyan öğrencilerin araçsal motivasyonu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Hemşirelik branşlarında okuyan öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır. Uçak Teknolojisi bölümünde okuyan öğrenciler için İngilizcenin bölüm materyallerini anlamaları ve mezun olduktan sonra iş bulabilmelerinde çok önemli bir rol oynadığı tartışılmıştır. Bulguların, öğrencileri motive edebilmeleri için uygun materyal ve strateji kullanmaları yönünde İngilizce okutmanlarına ve kuruma yardımcı olacağı tahmin edilmektedir.

Altun, Suna, Farklı Bölümlerden Öğrenciler Yabancı Dil Olarak İngilizce’yi Öğrenirken Motivasyon Türünde Farklılık Gösterirler Mi? , International Journal of Language Academy, 5, 2017, 67-77, pdf.