18-23 Yaş Genç Erkeklerin Ayak Ölçülerinin Ayakkabı Tasarımında Kullanılan Ölçüler İle Karşılaştırılması

MAKALE

18-23 Yaş Genç Erkeklerin Ayak Ölçülerinin Ayakkabı Tasarımında Kullanılan Ölçüler İle Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
1-8
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ayakkabı üretiminde ayak sağlığı ve ayak konforu için gerekli belli ölçüler bulunmaktadır. Bu ölçülere dikkat edilmeden üretilen ayakkabılar belli ayak rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Bolu’da İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan 18-23 yaş aralığında 100 erkek öğrencinin ayak ölçüleri alınmıştır. Çalışmada Türk Standartları Enstitüsü tarafından 1988 yılında yayınlanan TS 5553 standardına göre Türkiye’nin değişik illerinden Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitede okuyan vücut gelişimini tamamlamış 18-23 yaş aralığındaki öğrencilerin antropometrik (yaş, boy, kilo, sağ ve sol ayak) ölçüleri alınarak aralarındaki farklılıklar belirlenmiştir. Türkiye’de Fransız ayak ölçü sistemini esas alan “Paris Point Sistemi” ve bu sisteme göre tasarlanan ayakkabı kalıpları kullanılmaktadır. Bulunan değerler Paris Point Sistemi ile karşılaştırılarak bu sitemin Türk insanının ayak ölçülerine uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen veriler ışığında 18-23 yaş grubu genç erkelerin ayak ölçüleri için standardizasyon çizelgeleri hazırlamıştır.

Akçakale, Nurettin, 18-23 Yaş Genç Erkeklerin Ayak Ölçülerinin Ayakkabı Tasarımında Kullanılan Ölçüler İle Karşılaştırılması, Technological Applied Sciences, 1, 2017, 1-8, pdf.