Çocuk ve Ergende Antihiperkinetik ve Dikkat Artırıcı İlaç Kullanımı

MAKALE

Çocuk ve Ergende Antihiperkinetik ve Dikkat Artırıcı İlaç Kullanımı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
16-22
Kategori
Makale Özeti
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna (DEHB) yönelik araştırmalar ile DEHB'nin nörobiyolojik bir hastalık olduğu ortaya koyulmuştur ve ilaçların en önemli tedavi yöntemi olduğu konusunda görüş birliği vardır. DEHB tedavisinde ilk sıra ilaçlar olarak, birçok çalışma tarafından desteklenen metilfenidat, dekstroamfetamin gibi santral sinir sistemi için uyarıcı ilaçlar ve atomoksetin tedavide kullanılmaktadır. Atipik antipsikotikler, antidepresanlar, alfa-2 agonistler de tek başına veya tedaviye ek olarak kullanılabilir. Bu yazıda çocuk ve ergende antihiperkinetik ve dikkat artırıcı ilaçların etki mekanizması, yan etkileri, psikiyatrik komorbid durumlarda kullanımları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Özyurt, Gonca - Ercan, Eyüp Sabri, Çocuk ve Ergende Antihiperkinetik ve Dikkat Artırıcı İlaç Kullanımı, Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 1, 2017, 16-22, .