Arkadaşlık İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Rehberliği Etkinliklerinin Ergenlerin Arkadaşlık İlişkilerine Etkisi

MAKALE

Arkadaşlık İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Rehberliği Etkinliklerinin Ergenlerin Arkadaşlık İlişkilerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
3213–3220
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, sekiz oturumdan ve bunların arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan grup rehberleri etkinliklerinin ergenlerin arkadaşlık ilişkileri'dir incelendi. Araştırmaya çalış grubu 32 ergenden formedmuştur. Araştırma deseni olarak kontrol ve plasebo gruplu ön-test son-test modeli kullanılmıştır. Anova ve Ancova testileri kullanılmıştır. Katılımcıların arkadaşlık ilişkileri düzeyleri Akran İlişkileri Ölçeği ile ölçülecektir. Ön test Sonrası Deneyim Grupta yer alan ergenlere sekiz oturumdan oluşan arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye yönelik grup rehberliği etkinlikleri uygulandı. Bu süre içinde kontrol grubundaki bireylerle hiçbir işlem yürütülmemiştir. Plasebo grubu üyeleri yalnızca üç oturumluk mesleki rehberlik ve sınav sistemi ile ilgili sunumlar yapılmıştır. Oturumların son ermesinden sonra son testi ölçümleri alınmıştır. Teriminin Zargan İngilizce Sözlükteki karşılığı ingilizce İngilizce sözlük teknik sözlük anlamı nedir? Araştırmanın elde ettiği bulgular, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye yönelik uygulan grup rehberleri etkinliklerinin ergenlerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirmede etkili gösterir. Bulguların literatur dağılımı ve araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultudacek de bulunulmuştur.

Demir, Yasin - Kutlu, Mustafa, Arkadaşlık İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Rehberliği Etkinliklerinin Ergenlerin Arkadaşlık İlişkilerine Etkisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Sakarya, 4, 2017, 3213–3220, pdf.