Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde

MAKALE

Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
19
Yıl
Sayfa Aralığı
12-31
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın konusu liseli ergenlerin kimlik algılarını analiz etmek ve öteki kimlikler hakkında duyarlılık kazandırabilmektir. Çalışmanın birbiriyle ilintili iki amacı vardır. Birincisi liseli ergenlerin kimlik algısını analiz etmek ve onlar da kendi kimlikleri ile farklı kimlikler konusunda farkındalık yaratabilmektir. İkinci amacı ise farklılıklarla birlikte yaşama ihtimalleri üzerinden çözüm önerileri geliştirebilmektir. Çalışmanın yönteminde yaratıcı drama kullanılmıştır. Veri toplama teknikleri olarak yansıtıcı günlükler, öğrenci ürünleri, öz değerlendirme formu, katılımlı ve katılımsız gözlem teknikleri bir arada kullanılmıştır. Çalışma Ankara İli Etimesgut İlçesi’nde MEB’e bağlı Eryaman Lisesi’nde yapılmıştır. Çalışma grubu olarak da onbirinci sınıfta öğrenim gören 16-18 yaş diliminde bulunun toplam yirmi liseli ergen tercih edilmiştir. Çalışmanın en temel bulguları şu şekildedir: Liseli ergenler kimliği çoğunlukla bireysel özelliklere göre tanımlamaktadırlar. Onlara göre kimliğin oluşumu çoğunlukla bireysel düzlemde (Kavgacı, durgun, fiziksel görünüş, fiziksel engelli olma hali, giyim tarzı vb.) gerçekleşmektedir. Fiziksel engelli olma, negatif fiziksel özelliğe sahip olma ve ırk farklılığı (siyahlık) ötekileştirmede/dışlamada etkili faktörler olarak saptanmıştır. Ayrıca kamusal alanda çalışma yaşamında ötekileştirmede/dışlamada cinsiyet ayrımcılığı belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmış iken fiziksel engelli olma ötekileştirmede daha az belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışma onlara grup bilinci kazandırma/birbirine saygılı olma/uyum sağlama konusunda oldukça olumlu katkılar yaptığı gözlenmiştir.

Aka, Assiye, Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde, Route Education and Social Science Journal, 19, 2017, 12-31, pdf.