Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Kurumuna Bakışı

MAKALE

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Kurumuna Bakışı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
243-268
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Aile Kurumu toplumların tarihi sürecinde çeşitli yapılarda hep varlığını sürdürmüştür. Aile de toplumların değişmesine paralel olarak değişiklikler yaşanmıştır. Bazı yaklaşımlar ailenin sanayi ve kentleşme süreciyle çözülme sürecine girdiğini bazıları ise aile kurumunun çözülmeyip yapı değiştirdiğini ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin aile kurumuna bakışları betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı gençlerin aile kurumuna bakışlarının betimlenmesi ve buna göre ileride bu gençlerin kuracağı ailelerin nasıl şekilleneceği öngörülmeye çalışılmıştır. Çalışma 325 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerine göre üniversite öğrencilerinin aile kurumuna bakışlarının muhafazakâr niteliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak çalışmaya katılan kadın ve erkek öğrenciler arasında; aile reisliği, aile büyüklerinin aile içi sorunlara müdahalesi, yaşlanan aile yakınlarına bakımı ve kadının çalışması konusunda farklılaştıkları görülmüştür.

Özkiraz, Ahmet - Arslanel, Müşfika Nazan - Şengül, Taylan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Kurumuna Bakışı, Atatürk Üniversitesi İkitisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Erzurum, 2, 2016, 243-268, pdf.