Lise Koridor Duvarlarında Kullanılan Renklerin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri

MAKALE

Lise Koridor Duvarlarında Kullanılan Renklerin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
466-479
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, okul koridorlarının iç mekânında kullanılan farklı renklerin (krem, mavi ve yeşil) öğrencilerin algısal performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla, Ankara’da bulunan İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi koridorları araştırma ortamı olarak seçilmiştir. Öğrencilerin üç farklı renge sahip koridorları 11 sıfat çiftinden oluşan anlamsal farklılaşma ölçeği ile değerlendirmeleri sağlanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre, farklı renklerin kullanıldığı koridorlardan; krem renkli mekânın mavi ve yeşil renkli mekâna oranla daha pozitif algılandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, okula yeni başlayan öğrencilerin üst sınıflarda okuyan öğrencilere oranla mekân algılamalarında daha olumlu yaklaşıma sahip oldukları görülmektedir. Elde edilen verilerin, eğitim yapılarının, öğrencileri tarafından algılanan mekânsal imajının pekiştirilmesine katkı sağlayacağı ve okulları ile ilgili memnuniyetlerinin arttırılmasında kullanılabileceği düşünülmektedir.

Çağatay, Kubulay - Hi̇dayetoğlu, Mehmet Lütfi̇ - Yildirim, Kemal, Lise Koridor Duvarlarında Kullanılan Renklerin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, 2, 2017, 466-479, pdf.